Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/338

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l4, 1. 37, 4l ) 42, 45, )) D 48, )) ås, ä6, » D )) år » 7 )) ås, eo, Tillæg og rettelser. 800 m., skal staa: 500 m. øst for Kongsberg, 1æs: vest for Kongsberg. tilføies: Fogden-iet udgjør 4 547,å4 km.2 med ]1 523 indb. — Jarlsberg og Larviks fogderi, skal staa: Jarls- berg og Larviks amt. Sogndal, skal staa: Sokneda1en.1“ Staar der, at Kongsberg provsti oprettedes i ]759, skal være: ]739. I 1889, skal staa: Fra 1ste januar 1869. Tilbagegangen fra ]80]—1815 tør dog ogsaa, om end for en mindre del, skrive sig fra naar og sygdomme, som i denne periode herjede landet. 1850, skal staa: ]654. Hastvet, læs: Hostvet. Eptaløigti, læs: Elftaløyti. Efte, læs: Elft. Bjerknes, 1æs: Bjærknes. Efter senere undersøgelser af antikvar Nicolaysen skal stenrøserne ved Røsholt ikke være levnin- ger af en bygdeborg, men derimod gravhauge. Der findes her talrige røser„ hvoraf en meget stor. Desværre holder nu de fleste af dem paa at blive tilintetgjorte. A — De omtalte gravl1auge ligger ikke paa Gunnes, men paa Evju grund. Her findes endnu 20 gravhauge. — Laerud, læs: Lauerud. W Rokastadir; 1æs: Rakastadir. tidligere udgaar. nordenfor den nordligste bøgeforekomst, læs: nordenfor enhver anden bøgeforekomst. 1729, 1aes: 1769.