Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/336

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C Efterskrift. Z .[ fortalen har jeg havt anledning til at takke flere herrer, der har leveret bidrag til nærværende bog eller paa anden maade har ydet mig bistand ved udarbeide1sen. Senere har jeg imidlertid mod- taget assistanse ogsaa af andre. Blandt disse skal jeg fremhæve kand. Øverland, der har skrevet Drammens bys historie, — prof. dr. Yngvar Nielsen, der har skrevet meddelelserne om Halvor Hoels Opstand og om traniterurolighederne, — amtsingeniør Hansen, der har leveret det væsentligste af meddelelserne om kommunikationerne, — borger- mester Rynning, der har gjennemseet og suppleret manuskriptet til Drammens by, — høiesteretsadvokat Aubert, lensmand Sønju, kirke- sanger Berg, gaardbruger Gunheim og vagtmester Fos-sum, der lige- ledes har gjennemlæst og korrigeret forskjellige partier af bogen. —- Endvidere oberst Haffner, der med megen beredvil1ighed har stillet den geografiske opmaalings topografiske materiale til min disposition, — kapt. Due, der har givet mig nyttige vink ved min anvendelse af dette materiale — og arkitekt Meyer, der har givet mig værdi- fulde meddelelser om de gamle bygninger i Hallingdal og Numedal. Disse og de mange andre, der har støttet mig med oplysninger eHer paa anden maade, aflægger jeg herved min forbindt1igste tak. Til næste aar vil udkomme beskrivelse af Søndre Bergenhus amt, til hvis udarbeidelse stortinget med megen liberalitet har bevilget et statsbidrag af —5 O00 kr.