Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3 14 . Buskeruds amt. Underretsprokurator, senere sorenskriver paa Toten J. Collett Elieson i 1845, l848, 1854, 1Z857, 1859—60 og paa det overordentlige storting i 1858. Født i Rygge. — Kjøbmand Thomas R. Reiersen i l851. Kjøbmand, senere grosserer Jak&obK. Borch i 1851, 1854, 1859—60, 1865—66, 1877—79. Anmeldte sygdomSfo1—fald i ]879. Malermester Ole Nielsen“i ]851. C r- Rektor Fr. Messel O1sen i 1854 og 1862—-63. Født i Kristiania. Z Dispachør O. Gjessing i 1857 og paa det overordentlige storting i 1858. Mødte soni’suppleant fra 27de april 1863 og paa det overordentlige storting i 1864. Skibs1—eder Johan Jørgen SchWartZ, eier af Eidsfos jernverk, i“]857, l859—60, 1862—-63, 1868—69, 1871—73 og 1874—-76 samt paa de overordentlige storting i 1858 og 1864. Sagfører, senere statsraad John Collett Falsen i ]859—60. Født i Aker. Kjøbmand og skibsreder B. Aabye Broch i 1865—66, 1868—69 og som Suppleant i l875—76 og 1879. ’ Byfoged, senere Statsminister O. A. Selmer i 1871—-73 og 1874—76, men mødte kuni 1874, da han 29de juli S. a. blev statsraad Født i“Fredrikshald. 1 Borgermester, senere amtmand T. O. Bang i 1877—79, l880—82, l883—85, l8„86—88, l889—9l Og í l892—-94 samt paa det overordentlige storting i 1882. Deltog i 1884 —ikke længere end til 3dje april, da han blev statsraad. Grosserer S. A. Solberg i 1W88O—-82 og paa det over- ordentlige storting i 1882.W I 1881 permite1—et fra 16de mai. Byfoged O. A. Rolfsen som Suppleant i 1881 fra 23de mai og i 1884 fra 17de april.— Født i Kristiania. Overretssagfører, senere borgermester O. R.’ A. Ryn- ning i ]883—85., 1886—88, 1889—-9] og i 1892—94. Fødti Hjartdal. “ . I 1824 var Drammen ikke repræsenteret, fordi —der var fore- gaaet flere uregelmæssigheder. v Oprindelig havde kjøbmændene P. Oappelen, D. Dietrichs og E. M. HolSt samt krigsraad Flor hver 4 stemmer, uden at man kunde komme til enighed. Efter flere for- gjæves valg fattede stortinget den l7de februar den bes1utning, at Drammens ret til at være repræSenteret skulde være tabt, hvis byen ikke inden 8 dage havde valgt repræSentanter. Ved det derpaa følgende valg stemte Flor og HolSt paa Sig selv, hvorfor valget blev forkastet og Drammen blev urepræsenteret. (Se “Lindstøl: Storthingsrepræ“sentanter og Suppleanter ]814—-1891). Brag01CneSaaSen, der hæver sig ret op fra Bragernes, er park- mæsSig udstyret med aléer og træplantninger, med bænke og med spadSergange, der paa alle kanter gjennemkrydser den bratte skraa-