Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/295

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

286 Buskeruds amt. brug, eies af Hofgaard. Det er med hensyn til skyldværdi det tredje brug i amtet; kun baron Wedels brug i Jonsrud og Sætre brug paa Hurum er større. Eiendommen har allerede fra forrige aarhundred tilhørt familien Hofgaard. Paa gaarden er der sag. mølle, teglverk og trævarefabrik. Mø1len og teglverket er mindre betydelige. Der findes ogsaa en ’planteskole for fr11gttrær. — Mære, vestre, søndre, nordre og Bakke-Mære (skreves i 14de aarhundred Mærin; det samme navn som Mære i’Sparbuen; sidste led vin, første led muligens mtærr, herlig). Skyld 142,94. Største brug 10,ss. I ]594 var vestre Mære fire gaarde, deraf tre fuld- gaarde. ’ Egge, nordre, mellem, øvre og vestre (gammel form Eggjar; egg betyder bjergryg eller jordryg). Skyld 92,ss. Største brug 9,va. I 15Ò tre helgaarde og en halvgaard. — Her stod i det 14de og 15de aarhundred .Ægigía kirkja. Den var allerede ødelagt i slutningen af det 16de aarhundre . Rød. Skyld ]4,81, ett brug. Kompagnichefsgaard. Renskog, søndre og nordre (skreves ved aar 1400 Røynskogr, vistnok af Reynir, d. e. rognetræ). Skyld 78,29. Største brug 50,s4. I 1593.to helgaarde. Prestegaar de n, Skyld 118,92. De største brug 62,41 —- bruges af presten — og 31,28. Paa gaarden Ek overfor prestegaarden ligger der et par gravhauge. Forhen laa her flere. I nærheden ved gaarden Hval laa fordum Hvals kirke. opført før 1400 og nedrevet før 1598. Viulstad (skreves ved 1400 Vigulstadir, af Vigjull, en form af mandsnavnet Vifill). Skyld 62,2s. Største brug 20,9o. I 1723 to gaarde W Sandaaker, østre og vestre. Skyld 38,o2. Største brug 23,2Ö. I 1593 to helgaarde. Stoppen (skreves i 14de aarhundred Stoppin; sidste led vin; betydningen af første led kjendes ikke). Skyld 36,ss. Største brug 16,sv. I 1593 en helgaard og to halvgaarde. Her findes et værelse med gamle tapeter med malede figurer fra forrige aarhundred I slutningen af det 14de aarhundred tilhørte gaarden hirdmanden Rolf Saulessøn paa Kirkeberg i Eker. Valle, lille, store og Korsvalle (flertal af vøllr, d. e. vold). Skyld 65,sä. De største brug 29,69 og 23,ov. I 1593 to helgaarde og en halvgaard. Huseby. Skyld 74,vs. Største brug 28,o6. Havde i 1723 to opsiddere.: Her stod Husabyar kirkja opført før 1400. I slutningen af det 16de aarhundred var den faldefærdig; der havde da ikke været gudstjeneste der siden reformationen.