Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/293

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

284 Buskeruds amt. l Syning sogn-1. Skreves i middelalderen Syllingadalr; betydningen er ukjendt. Fra nord mod syd: Sy1ling kirke er en stenkirke. Den er fuldført i 1851. og har 450 siddepladse. Den ældre kirke var ogsaa ’en stenkirke, viet til Mai-gretha og St. Halvard. Den er opført før 1400 og blev nedrevet i ]85]. I den gamle kirke fandtes der i muren en sten med runeindskrift. Den blev, ved en feiltagelse af arbeiderne, —lagt ind et sted i den nye kirkes mur. Øst for Holsfjorden: — Toverud (Toves rydning, rimeligvis af mandsnavnet Tove eller kvindenavnet Tova). Skyld 29,4s, ett brug. Vest for Holsfjorden og Lierelven: Horn. Skyld 70,s9. Største brug 26,96. Rustaden (rydningssted) langt inde paa aasen. Skyld 23,ss, ett brug. Hørte (af Hirta, vistnok oprindelig bækkens navn). Skyld 27,92. Største brug 10,ao. I 1593 to halvgaarde. I nærheden ligger Gampedalen. Sagnet fortæller, at dalen skal have faaet sit navn af, at kong Sverre skjulte sine heste her, da han laa i baghold ved Hørteelven mod Magnus Erlingsen og Orm kongsbroder. I nærheden af Hørte er der eller har der i alle fald været gravhauge. Kirkerud. Skyld 25,42„ ett brug, bruges af kapellanen. Vestre Kirkerud var prestegaard i slutten af det 16de aarhundred. Solberg, vestre og østre. Skyld 80,64. Største brug 25,4.s. Vestre Solberg var i 1593 to halvgaarde. Her ligger et mindre sagbrug. S kj e gge ru d (af mandsnavnet Skjegge). Skyld 21,—16, ett brug. Holtsmørk (første led holt, d. e. skogl1olt). Skyld 38,2s, ett brug. I Tranby. (Skreves i middelalderen Trandabyr; betydningen ukjendt). Tranby kirke er en stenkirke med 40O siddepladse, bygget i 1855. Den forrige kirke var en stenkirke, viet til Michae1. Den var ældre end 1347 og blev nedrevet i l854. Gaarde øst for Lierelven: 0psa1, nedre og øvre (d. e. den høitliggende gaard). Skyld 84,os. Største brug 11,22. I 1593 to helgaarde. Bø. Skyld 29,39, ett brug. Sørsdal øvre og nedre (skreves i 14de aarhundred Sindris- dalir; betydningen ukjendt). Skyld ]25,s2. De største brug 24,os og 21,sv. I 1593 fire halvgaarde. W Tranby. Skyld 34,sv. Største brug 20,66. Her har der tidligere været flere gravhauge, der imidlertid nu er bortgravet.