Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/256

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buske1—ude fogderi. 3 4 V Arbeider-ne ved blaafarveverket har stadig — ialfald paa faa undtagelser nær — været nordmænd. Derimod har som regel funk- tionærerne været tyskere. Blandt funktionærerne kan saaledes næv- nes Th. Scherer, der kom op som hyttemester og senere blev professor i metalurgi ved Kristiania universitet og senere professor ved Frey- berger bjergakademi i Sachsen, — og K. F. Böbert, som først var funktionær ved blaafarveverket og senere direktør ved Kongsberg sølvverk. Senere gik produktionen og belægget betydelig ned, og da der i l848 — efter opdagelsen af ultramarinen kort i forveien — ind- traadte et overordentlig sterkt prisfald paa koboltprodukter, blev stillingen saa mis1ig, at verket kom til auktiou. Paa denne blev det i ]849 erhvervet af et engelsk firma, Goodhal1 St Reeves, der drev det efter en mindre maalestok med ca. 30O mand, indtil det, foranlediget ved en af eiernes død, atter kom til salg ved auktion i 1856, hvor det kjøbtes af de nuværende eiere, «Sächsische Privat- blaufarbenwerks-Verein)—. Denne har indtil nu fortsat driften med vekslende held og under temmelig daarlige konjunkturer. Mandskabet har varieret mellem 4O0 og 200 mand indtil for et par aar tilbage, da driften yderligere maatte indskrænkes og nu kun sysse1sætter omkring 80 mand. Priserne for koboltprodukterne er sunket saa betydelig, at det er et stort spørgsmaa1, om driften uden tab vil kunne fortsættes. Det vilde være meget beklageligt, om dette gam1e, engang saa blomstrende bjergverk, der har skaffet sysselsættelse for saa mange., skulde maatte indstilles. For nu, da driften er indskrænket, at kunne udnytte den kun for en ringe del anvendte vandkraft fra H ougfos har eierne paa- begyndt anlægget af et træsliberi. St. Olafs bad. St. Olafs bad ligger 3 km. ovenfor Vikersund paa gaarden Kaggestads grund paa den del af Modum, der ligger mellem Storelven og Snarumselven. Det bestaar af 31 bygninger, hvoraf 23 er logi- huse, dels beregnet paa enkelte familier, dels paa et større antal patienter. Af logihuse, beregnet paa flere patienter, er der 12; af logihuse, beregnet paa en fami1ie, er der 1l. Badet kan huse hen- ved 40WO badegjester samtidig. Til badet hører en park, der bestaar dels af aabent land med plantninger, dels af flade moer med talrige veie og anlæg. Paa det aabne land mellem plantningerne ligger mesteparten af de store logi- huse og hadets andre bygninger; tæt ved i den tilgrænsende del af skogen ligger de fleste mindre, for en enkelt familie bestemte huse. I badets park vokser der ualmindelig svære, næsten kjæmpe- mæssige furer og grantrær. 0veralt fra gunstig beliggende punkter i badets park og dens nærmeste omgivelser og fra de høiere etager i flere af logihusene ser man Norefjelds snedækte ryg og Hestjuvnattens skarpe neb.