Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Vekstliv. 1 7 C— -er let at se om vinteren, fordi den beholder sine grønne blade —hele -aaret rundt. Her i Norge findes den kun ved Kristianiafjorden -omkring Horten og Holmestrand og paa Gjeløen og Mølen. Paa Mølen saa jeg den vokse paa æble, lind, løn og rogn. Af andre sjeldne planter„ som vokser paa Mølen, kan nævnes Allium 1S’Corodo- prasum, en løgart, som kun er fundet paa et par steder heri landet. Ja Mølen har endog en plante, som hidtil ikke er fundet andensteds end der, rigtignok alene en bastard af to ()onvallarier, som jeg har opkaldt efter finderen, ()onvallaria Landmarkii. Paa Mølen vokser 1(ligesom paa Huru1ustranden) endvidere den vilde vellugtende ()apri- folium, LoniCera, Perielymenum og flere andre mindre almindelige -planter. Langs sjøkanten i de laveste egne fra grænsen mellem Ask-er -og Røken og lige ind til Gullaugstranden i Lier er der hele veien -en ganske rig og afvekslende flora “og mange sjeldnere planter-. Den sjeldneste af dem alle er en skjermplante, PimpineZla magna; thi den -er i hele Norge kun fundet paa nemlig ved Bugten paa Hygenst1—anden is-al-§øk“e-nå hvor den findes i temmelig stor mængde. Forøvrig kan vi ikke opregne alle de sjeldne planter, som findes langs sjøkanten her paa Hurumsl1alvøen. Saa frodige b1—egner (Stru- -thiopteris germanica) som i en liden skogdal her paa Hurumlandet har jeg aldrig seet andensteds. I frodige løvkrat vokser Dentaria -bulbifera, Sanieula europæa, (7ír(:æa intermedia o. —a. Østenfor Rødtangen findes —en strimmel af silurisk skalberg langs sjøen. Her -er floraen særlig artrig. Hyperieum montanum har her sin nord- grænse østenfjelds, og ligeledes findes her bl. a.: n Polygala amara, Orchis mascula, Carlina vulgaris, DraCocephalum .Ruysehianum, Cotoneaster nigra, Festuca gigantea, Sehedonorus Benekeni, Monotropa glabra, (7ornus sanguima, E—agaria collina (nakkebær). Paa de flade, tildels sandige strande findes en ganske afvekslende strandflora: Salola Kali med de stive, stikkende torne,— den kjød- farvede bladløse Salieornia herbacea, ()henopodina maritima, Carex -arenaria, som paa grund af de flere meter lange krybende rodstokke er en af de planter, der er bedst skikket til at binde flyvesand„ La- .thyrus maritimus. den lille vakre rødblomstrede Erythræa pulehella og Statiee bahusiensis, samt paa Tofteholmen Glaueium luteum, en “valmuelignende strandvekst med store gule blomster, og Thalietrum mmus. — Et par vestlandske planter har paa Hurumlandet voksesteder, som er vidt adskilte fra disse planters egentlige omraade. Ved Rødtangen vokser saaledes to vestlandske bregner, Polystiehum -oreopteris og Blechnum Spi(:(tnt., hvoraf den førstnævnte først gjen- findes langt nede i Kristianssands stift. Af de øvrige mindre almindelige planter, som vokser langs Hu- rums og Røkens strande, vil vi alene nævne de to arter dunham- mere“ (Typha latifolia og T. angustifolia), den vakre rødblom- strede Pyrola umbellata samt Ophioglossum vulgatum, en breg11e -med hele blade. — 2 — Buskeruds amt.