Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/230

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Busket-ude fogderi. 2 2 1 imponerende ud. Dalbunden er i Eggedal paa lange strækninger fyldt med gran— og furemoer. Paa andre steder, navnlig straks nord for Soleim vand, flyder elven mellem flade, myrede bredder. Her ligger den sparsomme bebyggelse for det meste i dalbunden. Længere —mod nord henimod Eggedals kirke gaar bebyggelsen derimod meget høit op over skraaningerne., navnlig paa østsiden af dalen, medens der nede ved elven og paa dalens vestskraaninger kun hist og her sees en gaard. Man ser fra de nordlige partier af Eggedal ikke toppene af Norefjeld og Graafjeld; derimod er de 3 å. 4 høie koller, der med brat afkuttede skrænter skyder sig ned i dalen paa dennes vestside, hvor Vestradalen trænger ind, eiendomme- 1ige, og ligeledes de smaatoppe, der sees bagenfor kollerne, og som alle falder brat af mod syd. De skar, der trænger ind i fjeldet nordøst for Eggedal, er trange, steile og som oftest ntilgjængelige. l Krødsherred vil blive omtalt for sig selv. I—Iøidef0rh0Ide11e vil fremgaa af følgende maal: p Øst for dalen fra nord mod syd: Høgevarde paa grænsen af Flaa . . . 1509 m. Augunshø .......... 1216 C Temple sæter . . . 102O C Hoffar sæter. . . 368 C I dalen: Medalen gaard .... . 630 « Frøvold gaard ved elven . . . 262 C Eggedal kirke ....... . 365 « ’I’a1løs gaard nord for Soneren. . . 159 « Soneren sjø ....... ’ . 118 C Vest for dalen: Hagelbufjeld. . . . 1275 C Hagelbusæter . . 811 C Sø1landsfjeId. . . . 1059 C Slettefjeld . . 898 « Gaul sæter .. . 767 C Graagalten .......... 750 « Løvnesvand .......... 378 « I det øverste parti af dalen hæver toppene paa østsiden (Høge- varde) sig indtil 1 250 m. over elven (Frøvold gaard), paa Vestsiden (SøHandfjeld) omtrent til 800 m. Hagelbunatten ligger langt inde paa fjeldet mod grænsen af Nes og kan derfor neppe komme i be- tragtning i denne forbindelse. Længere syd, i nærheden af Soneren sjø, naar toppene paa Vestsiden af dalen (Slettefjeld og Graagalten) til 65O a 800 m. over sjøen. Høiden af toppene paa østsiden kjendes ikke, men de er sandsynligvis adskillig lavere. Som man ser, aftager fjeldenes høide ulige hurtigere paa østsiden af dalen end paa vestsiden. Det høie Norefjeld falder mod syd meget raskt af og gaar over i lave aaser.