Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

x Ringerikes fogderi. Grænser, størrelse og udstrækning Ringerike udgjør 1799,s6 km.2 med 13,963 indb. Fogderiet grænser mod nord til søndre Aurdal; mod øst til Land, Hadeland, Aker og Asker; mod syd til Lier og Modum; mod vest til Krødsherred og Flaa. Det omfatter strækningerne rundt den nordlige halvdel af Tyri- fjorden, heri indbefattet Randse1vens vasdrag fra dens udløb af Randsfjorden, Soknedalselvens vasdrag og det sydlige af Bægnas vas- drag samt hele Sperillen med dens omgivelser. Enkelte af elvene i den nordvestlige del af fogderiet har sit udspring og en væsentlig del af sit løb i Land, “ Gran, søndre Aur- dal, Nes og Sigdal. Omvendt har flere af de elve, der falder ud i bunden af Kristianiafjorden, sit udspring i den østlige del af fogderiet. Nedslag8diStrikter. Bægnaelvens vasdrag 604,1 km.2. Rande- elvens 9O,s km.2, Store1vens efter sammenløbet af Bægna og Rande- elven 22,s km.2, altsaa det samlede vasdrag indti1— udløbet i Tyri- fjorden 71 7,—Z k1n.2. Soknedalselvens vasdrag 544,s km.2, Skjærdalse1vens 84,9 km.2, Henaaens 36,e km.2„ Tyrifjorden forøvrigt 224,2 km.2, — altsaa tilsammen Drammense1vens vasdrag 1 607,—Z km.Z. Skjærsjøelvens vasdrag (Akerse1vens) 2Ö,1 km. 9, Sørkedalselvens (Lysakerelvens) 82,2 km. 2, Sandvikselvens vasdrag 81,s km.2, heraf Lommedalse1vens 22,v km.Z, og Isielvens 59,1 km.9. -1 HOVedelVenes fald inden fogderiet forde1er sig som følger: WAadalse1ven har fra Hen til sammenløbet med “ Randselven nedenfor Hønefos —— 7 km. — et fald af 77 m., altsaa ........ 11 m. pr. km. Randse1ven har fra Randsfjorden til sammenløbet. med Aadalselven — 18 km. — et fald af 63 m., altsaa ............ 3,6 — .Storelven har fra sammenløbet til udløbet i Tyri- fjorden — 16 km. — et fald af 6 m., altsaa 0,sv —- Soknedalselven har fra Langevand til udløbet i Tyri- fjorden — 32 km. — et fald af 142 m., altsaa 4,4 — 11 — Buskerudsi amt.