Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 2.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1(HAGEBø BY. 1 1 I fattigskat udlignedes . – . . . kr. 12 996.00 I by-skat –- » 1l O64.00 I grundskat –- » 5 532.00 kr. 29 592.00 Skatteydernes antal var 619. I 1875 var den antagne formue øget til kr. 852O OO0 og den antagne indtægt til kr. 1575 0OO. I byskat udlignedes paa fast eiendom . . . kr. 17 108.00 I by-skat – paa formue og næring . » 34 220.00 I fattigskat –- ......... » 13892.00 kr. 65 220.00 I 1885 udgjorde den skatbare indtægt kr. 1 001 980 og den skatbare formue ansattes til kr. 8377 0O0. Der udlignedes: I eien(1omsskat “ .......... kr. 12000.00 I formue- og indtægtsskat . . . » 72 O00.00 kr. 84 OO0.00 Naar formuen siden l875 er sunket fra kr. 852O 000 til kr. 8377 OOO, og den skatbare indtægt fra kr. 1575 OO0 til kr. 1 O01 98O, saa skriver dette sig hovedsagelig fra skatteloven af I882, der berøvede Kragerø betydelig skatteindtægt. I 1891 ansattes den samlede formue til kr. 7022 OO0 og den antagne skatbare indtægt til kr. 792 550. Der udlignedes: Paa formue og indtægt ........ kr. 74 075.00 ɔ faste eiendomme . . » 15 925 OO kr. 90 O00.00 Flere af byens forretningsmænd er ogsaa skattelagt af sin be- drift i de omliggende 1anddistrikter. I l886 blev byen hjemsøgt af en voldsom ildebrand, idet ca. 2O0 huse blev lagt i aske 14de juni (2den pintsedag). Paa Stilnestangen brændte hvert eneste hus, fra yderste pynt og helt op paa fjeldet. Fra Tangeveieu forplantedes ilden opover Tangeheien (Gjeteveien). I Store Kirkebugten fortærede ilden alle huse paa et nær. Af distriktsfængslet og raadhus- bygningen stod kun de nøgne vægge tilbage. Et ved Bjør11sborg- bryggen fortøiet barkskib brændte; den nuværende kommune- gaard blev saagodtsom uskadt, uagtet det brændte rundt omkring.