Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
63

norske Universitet. Det var godt, om det Kjøbenhavnske Universitet der vilde deponere de Arna-Magnæiske Sager, thi det er mere Lykke end Forstand, at de 1807 undgik Ødelæggelse og let kan det hænde, at en ny Dschingischan eller Tamerlan, cui non unus sufficit orbis, kan oversvømme Danmark og bortrane alt.

Om de gamle Viser samt de Romaner, som Eufemia og Hakon Hakonsøn lod oversætte, veed jeg desværre ingen Besked Ventelig er det gaaet dermed, som de selv formoder, og det kan ikke nogen undres over, som betænker, hvorledes Norge er forfaldet fra 1350 eller maaskee før og lige til Christian 4, den norske Konge, og lidet har kunnet komme sig siden, thi Danmark synes at have været Centrum for alle Idrætter og derover forsømtes Landet, saasom Indvaanerne maatte blive dorske og ligegyldige. Nu synes Fredrik VI at opstaa som Norges Konge, da han grundlægger en Stiftelse, som maa have størt Indflydelse paa Nationens Oplysning og Kundskabsmassens Udbredelse, men saalænge denne os saalænge misundte Planteskole i selve Riget for Videnskaber og Kunster manglede, kan man da undres over, at Fortidens Mindesmærker forgik? – – – – – Med Glæde har jeg af Coll. Tidenden seet, at Snorre dog engang skal blive fuldført. Skade, at sligt ikke skede, (før) Revolutionernes Periode begyndte, thi jeg gruer for den Tid da Danmark skal opsluges af en saadan αὐτοκρατωρ, og miste sine nationale Love og sit nationale Sprog, og glæder mig, at Norge ligger saameget længere fra Ulykkens Afgrund, dersom blot ikke noget Uveir skulde trække op fra Østen hvorfra Tamerlaner og Dschingischaner kan have saameget friere Spillerum paa vort Norden, siden Tidens Gud, den store Napoleon tillod Sveriges Lemlæstelse, idet Finland berøvedes det. Skulde det skee, frygter jeg for, at Gother og Joter ogsaa udryddes baade her og i Sverige. Skuespillet er vel kun begyndt, sidste Act endnu ikke opført. Det kan man takke nærmest Gustav Adolph 2 for, som jeg, hvis han ikke var gal, betragter som en Fædrelandets og Nordens Forræder. Saalænge Finland var svensk, var det som en Formuur for baade Sverige. Norge og Danmark. Nu er den gjennembrudt.