Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
6

den her i Gaaraftes omtrent Kl. 5 opkomne heftige Ildebrand, som har lagt en Deel Bygninger og den smukke Nykirke i Aske. Siden denne Kirke sidst afbrændte, skal den have kostet 60000 Rdlr. at opføre igjen. Den var bygget i samme Smag som Fredrikskirken paa Christianshavn. Med Kirkens Ødelæggelse standsede Ilden omtrent Kl. 1 om Natten. For Sognepræsten til Nykirken Philip Fleischer har det nu tredie Gang brændt. – –

Bergen 20 Juni 1800.

– –– – Du er lykkelig at Du kan faa din Søn i Frue latinske Skole. Hvor skal jeg hen med min Jens? Det lader til, at den nye Indretning ikke saa snart kommer til os. Hvorfor mon det ikke gjøres overalt paa eengang? Min Jens har megen Læselyst. Han læser Sneedorffs Forelæsninger over Fædrelandets Historie paa sin egen Haand og fortæller mig ved Bordet, hvad han har læst. Den morer ham ligesaa meget som en Roman, nota bene, fordi han endnu ei har faaet Smag paa saadant fordærveligt Tøi. Skuespil maa jeg omhyggelig gjemme for ham, thi dem er han meget begjærlig efter. Dog faar han Lov til at læse saadanne Stykker som Einar Thambeskelver. – – –

Bergen 2 August 1800.

– – – Det er let sagt, at jeg skal komme ned som Assessor i Høiesteret, men ei saa let gjort. Tror Du da, det vilde være saa smal en Sag for mig at komme derind, mig, som man ikke engang vilde lade beholde min Anciennitet i Hof- og Statsretten, da jeg drog herop. Hvorfra skal jeg tage Penge til at løse Bestalling med og reise ned for, til at kjøbe Kappe og holde Tjener, Friseur og Vogn for i Kbhvn? – – – –

Bergen 18 April 1801.

– – – Jeg kan ikke sige Dig, hvor forbittrede man her er paa Englænderne, hvormeget man glædede sig over de Danskes udviste Kjækhed og den Ære, Nationen derved har indlagt sig. Man brænder af Hengivenhed for Regjeringen, som man indseer har gjort