Side:Kriton.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


Sokrates: Der vilde jo ogſaa, min kjære Kriton, for en gammel Mand, ſom jeg, være liden Mening i at beklage ſig, naar jeg nu engang ikke kan undgaa Døden.

Kriton: Ogſaa Andre, ligeſaa gamle, kan rammes af lignende Ulykker, Sokrates; men ingenlunde fritager deres Alder dem fra Bekymring, naar Nøden knuger.

Sokrates: Lad ſaa være; men hvorfor er Du kommet ſaa tidligt paa Dag?

Krikton: Ak, Sokrates, jeg bringer et Smertens Budſkab; dog, ſom jeg nu ser, ikke ſmerteligt for Dig, men for mig og alle Dine Venner baade ſmerteligt og tungt; og det kommer mig for, ſom om jeg føler det ſmerteligst af dem alle.

Sokrates: Nu da? er kanhænde Skibet fra Delos[1] kommet? det Skib, hvis Ankomſt betyder min Død?

Kriton: Nei kommet er det ikke; men jeg formoder, at det maa komme idag, efter hvad Nogle berette, ſom ere komne fra Sunion[2] og have ladt det bag ſig der. Ja, det er efter deres Beretning tydeligt nok, at Skibet vil komme idag; og da, kjære Sokrates, er det jo utvivlſomt, at Du imorgen maa ophøre at leve.

Sokrates: Nu ja, bedſte Kriton, friſkt Mod! Behager det Guderne, at ſaa ſkal ſke, ſaa lad det ſke; dog, jeg tror ikke, det (Skibet) vil komme idag.

Kriton: Hvad Mærke har Du da paa det?

Sokrates: Det ſkal jeg ſige Dig; jeg gaar ud fra, at jeg maa dø Dagen efter dette Skibs Ankomſt.

Kriton: Saa ſige idetmindſte de, ſom raade i den Slags Ting[3].

Sokrates: Som jeg ſiger, jeg tror ikke, det vil ankomme paa denne Dag, men paa den følgende. Jeg ſlutter dette af en Drøm, jeg har havt juſt nu inat for en liden Stund ſiden[4]; og det var kanſke i en heldig Stund, Du lod være at vække mig.

Kriton: Hvad Drøm var vel det?

Sokrates: Det forekom mig, at en ſkjøn og ædelt

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn en
  2. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn to
  3. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn tre
  4. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn fire