Side:Hjalmar Johansen - Selv-anden.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
2
SELV-ANDEN PA A 86° 14'.


rummene paa begge sider agtenfor kahytten. Aller forrest i skuten mellem tbrstøtningsknær og bjelker laa Peder Hendriksen fra Tromsø og stuede hundekjeks, saa sveden randt af ham. Der var kommet en hel ladning med hundekjeks fra London, da skuten næsten var fuld af andre ting. Jeg husker dr. Nansen for- talte, at han var blevet næsttii forskrækket, da han en morgen kom ombord og fik se hele dækket fuldt af hundekjekskasser, som ogsaa skulde skaffes plads til. Altsammen fik dog sit rum, — det var merkeligt, hvor meget der gik i den skuten. Og ikke var den tom, da vi kom hjem heller — vi kunde vel gaaet ud paa en ekspedition igjen med det, som var tilovers. Vi optog et slags kart over de forskjellige kasse- rækker, foråt det kunde blive let at finde den proviant- sort, der for øieblikket tiltrængtes, naar vi kom i isen. Kul havde vi i underrummet og i baksene paa begge sider af maskinen, paraffin i svære jerntanker baade i underrummet, paa mellemdækket og oppe paa dækket. Af paraffinen var en hel del urenset; den skulde være til at fyre under kjedlen med ved hjælp af et apparat, hvorigjennem paraffinen ved damp spredtes ud over det glødende kullag som en dusch. I storrummet var det meste af provianten ordnet, alt rum var udnyttet; gik der ikke kasser ind i krum- holtene, fyldtes ud med vedknub, det var ogsaa godt at have med. Der var megen god mad ombord i «Fram-)! hermetiske kjødsorter fra Norge, Danmark, Amerika og Australien; svinekoteletter, frikadeller, roast beef, corned beef, roast og corned mutton, rabbits, breakfast-bacon, ogsaa kaldet csalmebøger», torskerogn, fiskefarce, makrel, høvlet fisk, fiskemel, tørrede grøn- sager, hermetiske grønsager, syltetøier og marmelade, Tfe.::....L*