Side:Gerhard Gran - Norges dæmring.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Uden kjendskab til de historiske forudsætninger er den uforstaaelig eller kun halvforstaaelig, eller under enhver omstændighed uinteressant; den interesserer os nu væsentlig som et historisk dokument, som et af brændpunkterne for sin tids aandsstraaler.

Som historisk dokument vil imidlertid »Norges Dæmring« beholde sit store værd. Men det kan selvfølgelig ikke bruges uden kontrol; thi som alt had, er ogsaa hadet bag dette verk paa éngang sterkt seende og meget blindt; enkelte ting sees i et usandt forsterket lys, andre ting ligger i uhjælpeligt mørke. En historisk vurdering kan derfor kun opnaaes ved en undersøgelse af den tid, Welhaven hudflettede, — og af den sjæl, som denne tid nødvendigvis maatte stemme til had.

Dette er da den dobbelte opgave, jeg har stillet mig, — paa den ene side saavidt muligt at klarlægge den unge Welhaven’s psykologiske tilblivelse, — og dernæst ved de midler, som staar til vor raadighed, at gjenopleve de omgivelser, hvori han levede, — og da haaber jeg, at resultatet skal give sig af sig selv,