Side:Forsvarssagen.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Religiøse anbringes og slaaes fast paa Forsvarssiden, og da er den yderste Tilsætning af Bitterhed kommen i Striden.

Og Strid bliver her og skal her blive. Der skal reises en Advarsel mod dette, at ikke et helt sundt og fornuftigt Folk rives med ind i noget, som ingen Ende har, fordi det overstiger Landets Maal og Evne.

Det er paa en vis Maade et Held for os, at vi har den danske Forsvarsbevægelse saa lige ved Haanden. Den sikre og uimodstaaelige Maade, paa hvilken denne Sag mer end nogen anden svækkede det danske Venstre og lempede al Magten over paa høires Side, maa være et alvorligt Varsko til vort Venstre. Al den Lighed, der allerede er i Ordene, i Argumenterne, i Maaden, hvorpaa Pengene samles, i den Methode at tage Fædrelandskjærligheden og Religionen til Indtægt, — i alt er Ligheden saa stor, at den kan følges Skridt for Skridt.

Derfor maa der arbeides og imødegaaes paa alle Punkter, for at bringe Klarhed over, hvor det paa den Maade bærer hen. Thi denne Sag — og deri ligger dens Evne til at gjøre Skade — den er saa forunderligt