Side:Forsvarssagen.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Naar derfor under en Sag, hvor Talen har dreiet sig om saa høie Ting som Kjærlighed til Fædrelandet og dets Ære og om Offervillighed og Mandemod, Forgrunden særligt har været optaget af ofrende Ølbryggere, saa har dette for Mange været et Tegn paa Bevægelsens indre Karakter.

Ikke saa: at en Ølbrygger jo nok kunde være en god Patriot — ja kanske føle sig særligt forpligtet til at »ofre« rigtig meget af sin Fortjeneste; men derom er her netop ikke Talen. Thi i »Morgenbladet« kan man læse følgende om Indehaverne af Ringnæs Bryggeri:

»Indehaverne har udtalt, at de tegnede med Hensigt paa Listen ikke sit eget Navn, men Firmaets, idet dette netop som saadant havde sin største Interesse af at kunne virke under sikre og trygge Forhold, og dertil tjente bedst et kraftigt Værn. Firmaet viser derved, at det anser Krigsassurance som ligesaa nødvendig i vore utrygge Dage som anden Assurance«.

Isandhed! — man maa spørge sig selv: hvad skulde være i Veien for, at disse Herrer bryggede sit Øl for Russere?

Thi her er jo ikke Tale om Fædreland, Ære eller Mandemod, men om at assurere Øl.