Side:Forsvarssagen.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Magter gjensidig gjør Priser i Landets Farvande og Havne.

Men nu kommer det Punkt, som er det væsentligste, og som allerede af Forsvarssagens Førere i Danmark er omgivet med et syvdobbelt Bælte af Uklarhed.

Det er et Lands Neutralitet, — hvorledes den holdes best, og hvorledes den virker paa Stormagternes Holdning. En stor Del af disse Spørgsmaal ere Fagspørgsmaal, som man ellers maa lade ligge til Sagkyndigheden; men som man i disse Dage alle maa tumle med og danne sig Mening om.

Selv de glubeste mener nemlig i Grunden ikke, at Norge og Sverige skal forestille Stormagt og tage Kampen op med en Kollega. De forestiller sig dog altid et Forbund, en Alliance, naar der skal slaaes, og de fredeligste blandt dem vil bare en Neutralitet, men denne maa være bevæbnet.

Med andre Ord, naar den Krig bryder løs, som vi alle frygter, bør vort Land indrette sig paa at søge en stor Magts Beskyttelse, og Spørgsmaalet bliver: hvorledes opnaar vi sikrest dette?