Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Forord.
——


Dette lille Skrift kunde maaskee synes mindre nødvendigt nu, da man allerede har modtaget fortrinlige Skrifter i Jensenius’s Bog: „Mormonernes Lære og de Christnes Tro,“ og i Pastor Gardes Bog: „Om de mormonske Vildfarelser,“ hvoraf Meget er benyttet i mit lille Skrift; men jeg har dog troet at burde udgive det; thi de Fleste her i Staden kjende ei det allermindste til Mormonernes Lære, og ere derfor saameget mere udsatte for at hildes i deres Garn; nu kunde de vistnok faae tilstrekkelig Veiledning i nysnævnte tvende udmærkede Skrifter; men de Fleste, især blandt de Fattige, kjøbe dem ikke. For derfor at bringe dem Veiledning, og, om muligt, hindre dem fra at hildes i Mormonernes sjæledræbende Lære, er dette Skrift ved christelig-sindede Venners Sammenskud trykt i saa stort Oplag, at det ei alene kan sælges billigt, men at det ogsaa kan indlægges i hvert Huus i Byen, hvor man har Grund til at frygte for Mormonernes Kunstgreb, og saaledes uddeles uden Betaling. Herren ledsage nu i Jesu Navn dette Advarselsord med sin Velsignelse! Amen.

————————