Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/119

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


109 Alten, hvor han skulde lede en romersk-katolsk Mission. Hans Hovedkvarter var der i den gamle Amtmandsgaard, Altengaard, som var indkjøbt af samme Mission. Ufatteligt er, at han overhovedet kunde faa en saadan Stilling, og at han derefter kunde faa beholde den saa længe, som han gjorde. Hertugen af Roxburghe og HoneyWood havde hur- tig faaet et Indblik i hans Personlighed, og de gjorde ingen Hemmelighed af, hvad de vidste om ham. Men med en saadan Leder var det jo ogsaa ganske naturligt, at den lappiske Mission maatte blive et FeiIgreb. At have seet Biskop Cognac en eneste Gang var nok for at faa det rette Billede af ham og hans Færd. Kanske der endnu lever Sagn efter ham i Alten og langs de nordlandske Dampskibs- ruter. e