Side:Erindringer fra de første femtiaar af NMS arbeide paa Madagaskar.djvu/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
INDLEDNING.

Ps. 90, 12. At tælle vore Dage, det lære du os, for at vi kan kan faa Visdom i Hjertet.

Da jeg i 1912, over 71 Aar gammel, kom tilbage fra min Livsgjerning paa Madagaskar efter 43 Aars Arbeide, maatte jeg anse min Virksomhed for afsluttet. Jeg vil dog gjerne, inden jeg lukker mine Øine, samle nogle af mine Erindringer fra Missionsarbeidet og Missionslivet derude i de første femti Aar og fremlægge dem for Missionsvennerne ved Madagaskarsmissionens Femtiaars Jubilæum. Mit aktive Arbeide strækker sig rigtignok ikke længer tilbage end fra 1869 (altsaa tre Aar efter vor Madagaskarmissions Begyndelse) og til 1912, (altsaa fire Aar før Femtiaarets Slutning). Men i de Aar, jeg saaledes ikke personlig har deltaget i Arbeidet derude, har jeg dog fulgt det med saa megen Interesse, at jeg kan siges at have levet med i Arbeidet den hele Tid.

Jeg har som Regel holdt mig til den kronologiske Orden, om jeg end af og til har tilladt mig nogle smaa Afvigelser fra denne, der hvor Begivenhederne blev bedst belyste ved at den kronologiske Orden ikke blev strengt fulgt. Om Erindringerne ikke altid kommer i Rækkefølge, men saaledes som de har trængt sig ind paa mig, kan vel dette undskyldes. da disse Linier ikke er tænkt at skulle være nogen Missionshistorie, som forhaabentlig en Gang en dygtigere Pen end min vil kunne give. Men om det, jeg har nedskrevet, kunde interessere ældre og yngre Missionsvenner og maaske vække Interesse hos en og anden, der hidindtil har staaet Missionen fjernt, vilde mit Maal være naaet.

For enkelte Oplysninger har jeg «Norsk Missionstidende», «Læsning for Kvindeforeninger» og «Hjem fra Kampplanen» at takke

Kristiania i Begyndelsen af 1916.
C.B.