Side:Det oldnorske verbum.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest
Sanskrit: Oldnorsk:
रु, ru, to sound hrópa, raabe, raupa, broute, prale;
अर, ara, swift, speedy ör, hurtig, hvoraf örfa, tilskynde;
खर, k῾ara, hot, cruel, harsh, sharp harpa, give Ivettesættelse; skerpa, gjöre skarp; karpa, knurre imod;
श्वि, s̓vi, to move, to go svipa, fremskynde;
ध्वृ, d῾vṛ (Thema dvar) to bend hverfa, dreie om;
दृह्, dṛh, to grow, to increase þrifast, trives;
नज्, naǵ, to be ashamed sneipa, gjöre skamfuld;
जल, ǵala, n, water skolpa, skylle;
श्रा, s̓râ, ell. श्रै, s̓rai, to boil, to sweat, causat. श्रापयति s̓râpajati, to heat, to cause to sweat. skreyfa, opstable noget for at det kan törres.[1]

Paa lignende Maadeaf há, höi — hefia hæve; glama, Hvidhed — glampa, skinne; hand, Haand — hampa (for handpa) kaste mellem Hænderne; heill, heel, frisk — hjálpa, hjælpe; kollr, Spids — kulpa, rage frem; mund, Mund — mumpa, tage i Munden; snior, Snee — snyfa, snee.

Man vil see, at jeg ikke har indskrænket mig til Rödder, som ende paa en Vocal, men ogsaa medtaget nogle, der ende paa en Halvvocal, l, r, j (der ofte substitueres for ǵ). Det faaer beroe paa fremtidige yderligere Undersögelser, hvorvidt de her nævnte Verbalstammers Oprindelse er rigtigen angivet.

Det प, p, der saaledes bruges som Suffix i Sanskrit, er sandsynligviis Verbet आप्, âp, to obtain, to gain, der tjener som Hjælpeverbum; thi saaledes bruges i det Bengalske og Hindustanske det tilsvarende Verbum, b. पा, (der substitueres for âp), h. पाना, pâ - ná som Hjælpeverber, for i Forening med andre deels at betegne en Tilladelse deels en Tvang til noget.[2] Og, ligesom man i Bengalsk siger: से देखिते पाईल, se dek῾ite pâîla, saaledes paa Norsk ordret: han fik see; som i Hindustan. निकाल्ने पाना, nikâlne pânâ, paa Norsk: faae til at gaae ud (faae paa Dör).

  1. Sml. Skreið, Törfisk.
  2. Sml. Carey, gramm. of the beng. langu. 4th ed. p. 47. Garcin de Tassy, Rudiments de la langue hindoustani, p. 70.