Side:Det norske folkesprogs grammatik.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Fortale.

 Det Skrift, ſom herved forelægges Almeenheden, er at betragte ſom en Indledning eller Forberedelſe til et ſtørre Værk, nemlig til en Ordbog over det norſke Folkeſprog, ſaaledes ſom dette forefindes i Dialekterne i Landets forſkjellige Egne. Nærværende Deel af Arbeidet er altſaa et Forſøg paa at fremſtille de forſkjellige Egenheder i Sprogets Former eller at forklare de Regler, ſom forefindes i Sproget; hvorimod alt det, ſom angaar de enkelte Ord og ikke kan bringes under beſtemte Regler, bliver at henføre til Ordbogen. Uagtet en ſaadan Ordbog maatte anſees ſom det viktigſte og væſentligſte Udbytte ad den foretagne Underſøgelſſe af Dialekterne, har man dog fundet det rigtigſt at udgive Grammatiken førſt, da det ſyntes nødvendigt, at Læſeren førſt maatte haven en Overſigt af Dialekternes Forhold ſaavel i de lexikalſke ſom i de grammatiſke Former. Det fulgte imidlertid af Sagens Natur, at Grammatiken ikke kunde være ganſke uafhøngig af Ordbogen, og man har derfor paa en vis Maade maattet henviſe Læſeren til den ſidſte, iſær ved Forklaringen over Ordenes Betydning, ſom her for en ſtor Deel maatte udelades.

 Af Fremſtillingen af Folkeſprogets Former vil man ſee, at visſe tildeels have en ſtor Forſkjellighed i Dialekterne, og at de i Almindelighed lide af denne Forkortning eller Afſlibning der ſaa let vil indtrænge ſig i et Taleſprog, ſom ikke bliver