Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Førſte Afſnit.

Bebyggelſen.

1. Norges geographiſke og phyſiſte Forhold.

Det norſke Folks Hiſtorie begynder ſamtidig med Landets. Medens de fleſte andre europæiſke Lande have deres egen Hiſtorie, flere Aarhundreder ældre end de Nationers, der nu beboe dem, og medens ikke faa af disſe Nationer have en Hiſtorie ældre end den Tid, da de flyttede ind i deres nuværende Fædreland, træde Norge og det norſke Folk paa eengang, ſamtidigt ud af det forhiſtoriſke Mørke; og ligeſaalidt ſom Hiſtorien melder om Begivenheder, forefaldne paa Norges Grund før Nordmændenes Ankomſt, ligeſaalidt veed den af Nordmænd at ſige førend den finder dem boſatte i Norge. Norge har ingen hiſtoriſk Tilværelſe uden ved Nordmændene, og Nordmændene ingen uden ved Norge. Dette Forhold, der ej kan andet end tiltale Nationalfølelſen, ſkyldes ikke ene og alene den Omſtændighed, at Norge og dets Beboere ſaa ſildigt bleve bekjendte for Europas mere dannede Nationer. Det er en ligefrem Følge deraf, at Norge, eller dets væſentligſte Deel, Dalene og de lavere Egne, ikke var bebygget førend vore Forfædre vandrede ind. Thi at der oppe paa Fjeldſletterne maaſkee vandrede nogle Finner eller Lapper med deres Reenhjorder, kan man ikke kalde nogen Bebyggelſe. Ogſaa Navnet Norge, oprindelig Norðrvegr, d. e. den nordlige Vej, ſiden Norðvegr, Norvegr, Noregr, knytter ſig til Nordmændene og tilhører deres Sprog. For Nordmændenes Tid kan Norge med god Grund ſiges at have været navnløſt, thi om det end er ſandſynligt, at det Land, Pytheas kaldte Thule, var Norge eller en Deel af Norge, ſaa betegner dette Navn dog kun noget Mørkt og Ubekjendt, og vidner allerbedſt om, at det, indhyllet i Dunkelhed, endnu ikke tilhørte Hiſtorien.

Norge indbefatter den til Nordſøen og det veſtlige Ocean ſtødende Deel af den ſtore nordiſke eller ſkandinaviſke Halvø. Denne beſtaar i Veſt og Nordveſt af en eneſte, ſammenhængende Fjeldflade, der ſkraaner lang-