Side:Det nittende aarhundres kulturkamp i Norge.djvu/64

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ligesom man ikke sjelden fulgte ganske godt med i fremmed aandsliv. Traf det sig saa, at der i nærheden — d. v. s. i 3—4 gamle norske mils omkreds — befandt sig endel familier paa nogenlunde samme dannelsestrin, i nogenlunde samme rangklasse og med indtægter, der ikke ganske udelukkede selskabelig revanche, — etableredes der gjerne en fast kreds. Rigtignok befandt en betydelig del af de norske embedsfamilier sig i de halvkummerlige vilkaar som familien paa Gilje, men naar man nu engang hørte til den faste embedsstok, gled man gjerne ind i kredsen.

 Noget lignende ser man i enkelte byers kjøbmandsstand, særlig der, hvor der havde udviklet sig et større skibsrederi. Her dannede der sig let et pengearistokrati, som holdt sammen.

 Som forholdene nu former sig, har samholdet inden embedsstanden paa landet løsnet. Dels er familierne gjerne af mere forskjellig oprindelse, end tidligere har været tilfældet, dels er indtægterne blit mindre i forhold til de nødvendige udgifter, saa en jevn selskabelighed er udelukket, dels er det blit almindeligt, at man, for at adsprede sig, med jernbane eller dampskib tar ind til «byen», hvilket ord paa Østlandet betyder Kristiania, paa Vestlandet Bergen.

 Paa lignende maade er det gaaet med pengearistokratiet i de fleste mindre byer. Dog er det vel her, at man lettest træffer en sammenslutning af dannede og velhavende familier, der kan be-