Side:Det nittende aarhundres kulturkamp i Norge.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


maa danne en forbundsstat, hvor der er uadskilleligt fællesskab med hensyn til alle udenlandske statsanliggender. I indre anliggender har hvert rige sin uafhængighed. _

En saadan association vil Dunker være med til. Men ikke til en association, hvor «nogle befale og andre adlyder, hvor «ét folk raader over et andets skjebne» .

Ligeoverfor unionen mellem Sverige og Norge fik Dunker ret. Den «association» blev opløst. Nu staar tilbage, om fremtiden nogengang vil gi ham ret i tanken om en videre association. Eller om det alligevel kun var en romantisk drøm, der drev sit spil i en hjerne, som kanske var klarere, end nogen anden mand har havt den i vort land.

— — —

Flere af vore fremragende mænd har grebet dybere ind i vort oflentlige liv end Ludvig Kristensen Daa, men ingen, Bjørnson alene undtagen, har udfoldet en saa mangesidig virksomhed, ingen har gjort sig selvstændig gjældende i saa talrige og forskjelligartede kulturspørgsmaal som han.

Vinje, den skøier, der undertiden havde sin glæde af at erte Daa og undertiden vilde ham virkelig tillivs (skillet er her ofte vanskeligt at trække), har engang skildret Daas mangfoldighed saaledes:

««Daa er ein vitenskapsmann», segja mange.