Side:Daae - Christiern den Førstes norske Historie.djvu/96

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest
90

ihjelslaaet en af Hr. Olaf Nilssøns Fogden Thorkel Skruff, tilligemed flere andre Personer. Han faldt imidlertid i Hr. Henrik Jenssøns Fangenskab, forhørtes og bekjendte sine Bedrifter i Throndhjem i April 1454.[1]


  1. Dipl. Norv. I, S. 607. At der ved „Sancti Mikkels Tid“ bør forstaaes den egentlige Mikkelsmesse om Høsten, og ikke Mich. apparitio (8de Mai), forekommer mig rimeligt, skjønt Styffe (l. c. III, LXVI) synes at holde paa Mai.