Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


FORTEGNELSE OVER ILLSUTRATIONER OG KARTER.
COLUMBUS’S Portræt i Marineministeriet i Madrid. Efter Fotografi af Laurent. Titelbillede
Side
En Del af Blad b3 i PIERRE de AILLY’s Værker med Tilskrifter af COLUMBUS. Efter et Fotografi i Harrisse, Notes on Columbus. 6
Portræt af MARCO POLO. Efter et Maleri fra 16de Aarhundrede i Rom (Galeria Badia). 13
Prins HENRIK af Portugal. Efter et Miniaturmaleri i et Haandskrift fra ca. 1450 af Azurara’s Krønike. 17
Oversigtskart over Portugisernes Opdagelser langs Afrikas Kyst. Tegnet af Forfatteren. 18
Portugisisk Verdenskart fra ca. 1490, formindsket Kopi efter et Haandskrift i British Museum (laant af Prof. Nordenskiöld). 20
COLUMBUS’s Statue i Madrid, modelleret af G. Sunnol. Efter Fotografi af Laurent. 23
COLUMBUS’s Hus i Genua. Efter Fotografi. 25
Genua i det 16de Aarhundrede. Efter Braun, Theatrum urbium. 27
TOSCANELLI’s Søkart. Efter O. Peschel. 34
FERDINAND den katholske efter et gammelt Træbillede i Kathedralkirken i Malaga. Efter Fotografi af Laurent. 40
ISABELLA den katholske efter et gammelt Træbillede i Kathedralkirken i Granada. Efter Fotografit af Laurent. 41
Klostret La Rábida ved Mundingen af Rio Tinto. Efter Fotografi af Laurent. 46
Granada og Alhambra i det 16de Aarhuddrede. Efter Braun, Theatrum urbium. 48
COLUMBUS’s Kurs til »Indien«. Efter O. Peschel. 53
En Del af Vestindien med COLUMBUS’s Kurs paa hans første Reise 58
Indianere efter et gammelt Træsnit, ældre end 1504. 63
Lissabon i det 16de Aarhundrede. Efter Braun, Theatrum urbium 68
Sevilla i det 16de Aarhundrede. Efter samme. 70
COLUMBUS’s Vaaben. 71
Besøget paa Kanibalernes Øer. Efter Philoponus, Nova typis transacta navigatio. 83