Side:Breve fra Kongo.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


din Jord og af alle de øvrige mangfoldige Muligheder, som existerer i dit rige Land; — saa du kan leve i stadig Fremgang.

Du skal endvidere arbeide for at skaffe nye Indtægter og bidrage dit til, at jeg kan bære alle de Udlæg, som i saa høi Grad kommer dig og dine tilgode. Jeg holder min sterke Haand over Eder, dig selv, dine Kvinder og dine Børn, og skaffer Eder Fred; din Village bliver ikke længer plyndret, ingen kan tage dig som Slave; dine Kvinder bliver ikke røvet, og fine Plantationer ikke ødelagt af dine Fiender. Du kan i Ro nyde Frugterne af dit Arbeide, og du kan trygt forlade din Village; jeg hjælper dig i dine Trætter, og skaffer dig Ret over dem, som vil dig ondt; du kan komme til mig med alle dine Klager; du behøver ikke mere at gribe til Vaaben og leve i stadig Uro; jeg har Magten, og alle hører og lyder mine Ord; men for at jeg kan gjøre alt dette og stadig mere, da maa du bidrage med dit Arbeide. Dine Kvinder, de stræver for dig; for dem har jeg intet Bud, de kan vedblive at stelle Hus og Hjem og skaffe dig Føden; dine Børn skal faa udvikle sig i Fred; men du selv, su skal arbeide for mig; jeg forlanger ikke meget,