Side:Breve fra Kongo.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


med Fred disse forunderlige Mænd. Gemytterne faldt efterhaanden til Ro; og Livet i Villagen gik iden gamle Gjænge; thi Cheferne, som havde talt med de Hvide, kunde melde den ganske Familie, at Fædrelandet ikke var i Fare — at Villagens Fremtid var sikret.

Og heri havde de gamle Chefer Ret; thi det første, som bestemtes af den nye Stats Chef, var, at de Indfødtes Villager med dertil hørende Omraader, Haver og Beplantninger skulde forblive de Indfødtes Eiendom og styres af dem selv overnsstemmende med deres gamle Skikke og Sædvaner. Og for yderligere at bevare Villagernes Integritet blev det bestemt, at ingen skulde kunde fordrive de Indfødte fra deres Opholdssteder eller berøve dem Adgang til Levnetsmidler, ligesom ingen uden Administrationens Samtykke kunde erhverve deres Jord til Leie eller Eie.

Dekretet om Villagernes fortsatte Selvstyre og Forbud mod Fremmedes Indtrængen i de smaa Negerriger fastlog et meget vigtig Princip og bestemte igrunden det hele Styre.

Allerede før var det jo ofte hændt, at Villager af samme Race havde en fælles Overchef; ny gik man kun et Skridt videre, idet alle Villager og alle Racer og Stammer