Side:Breve fra Kongo.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
III.
Okkupationen.
Stanleyville, Juli 1905.
S

ommeren 1885 udraabtes det i Banana for alt Kongo-Folket, at de spredte og skilte Stammer fra ny af skulde danne et Folk og et Rige, og at Leopold II var Rigets Hersker. Nyheden sendtes til de faa hvide Poster; men Udraabet hørtes neppe af Folket selv; — det fik det nok siden at vide.

Proklamationen fandt Sted ved Rigets Port, og denne aabnedes paa vidt Gab for det stolte Følge: „Stig paa, min Herre, tag Eders Herligheder i Øiesyn, tag Eders Eiendom i Besiddelse; Tiltrædelsesforretningen tager for Alvor sin Begyndelse!“

Jeg maa i den Anledning tænke paa gamle Professor Brandt; han lærte i sin Tingsret, at naar en Mand havde hævdet en Vei over