Side:Breve fra Kongo.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Denne manglende Publikums-Interesser er saameget merkeligere, som der er saamange fortræffelige aktive Seilere dernede, ogsaa blandt de Ældre. Hos os skal det ligesom være væsentlig de Yngres Sag at deltage i Kapseilads; det anstaar sig ikke en ældre Gentleman „at give sig af med saadant“. Dernede saaes mange graaskjæggede Mænd ved Roret, og der var den samme Iver og Hidsighed over dem, — den samme Spænding i Starten og den samme Glæde ved Seiren, som hos den ærgjerrigste Seiler-Yngling. Jeg skal blot nævne de to søfarende Baroner — den tidligere danske Førsteminister Reedts-Thott og den skaanske Godseier Blixen-Finecke. Ministeren glædede sig i sin Tid ved at holde Statens Ror i den ene Haand og sin Lystyachts i den anden, og han fandt sin Hvile ved for en stakket Tid at kunne forlade Statsskibet for at gaa over i sin private Skude, — men ikke til Magsveirs- eller Søndags-Seilads, — nei til Kamp paa Kniven i de skarpeste Races — i Kiel og Øresund.

Tænk, om vor Førsteminister en Dag startede med en Yacht i Kapseilads om Bjerkøkosten og Langaaren, — fortræffelig manøvrerende gjennem krappe Søer i lune-