Side:Breve fra Kongo.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


nedenunder, og vi kom ind som en overlegen Numer 1.

— — En Seiler er forfængelig; han maa have Publikum; Seiladsen faar først den rette Charme, naar han ser sine elegante Manøvrer og sit uforfalskede Mod tiljublet af mange begeistrede Mænd og beundret af skjænne Kvindeøine. — Øresundsseiladsen var i saa Henseende en Skuffelse. Kjøbenhavnerfolket interesserer sig ikke synderligt for den noble Seilsport; det maatte ihverfald være en raa og ukultiveret Nordmand paafaldende, hvor faa Tilskuere der var, hvor faa Baade udenfor de deltagende Yachter. Og det en varm, straalende Solskinssøndag i det rigt besungne Øresund! Jeg maatte uvilkaarlig tænke paa de glade Tusinder af Mennesker, det yrende Liv, det vidunderlige Spil af Farver, den Uendelighed af store og smaa Farkoster herhjemme paa Vestfjorden en saadan vakken Sommersøndag, naar Seilerne kappes saa haardelig. Der var heller ikke synderligt Tilløb af nysgjerrige eller interesserede Tilskuere ude paa Langelinje, uagtet den ypperligste Flaade af Lystyachter laa lige udenfor — fra Pavillonen og ud til Frihavnen, — i alle Størrelser og Typer — der laa den herlige Fifeskonnert