Side:Breve fra Kongo.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

X.

PALABRER m. m.

Stanleyville, December 1905.
K

ongostaten danner geografisk set et Hele, men det er ogsaa alt; dens Indvaanere danner ikke et Folk, og de taler ikke et Sprog. Det vil tage lange Tider at smelte sammen til et alle disse Racer og Villager, som i Tusinder af Aar har levet sit eget Liv og faaet sit eget eiendommelige Præg. Her maa der gaaes frem med smaa Slag for at sikre en naturlig Udvikling.

Der valgtes et meget klogt Udgangspunkt, da det bestemtes, at hver Village skulde fortsætte sin Tilværelse som før, overensstemmende med gamle Sæder og Skikke. Heri gjorde man dog en nødvendig og vigtig Begrænsning: Kannibalisme, Menneskeofringer