Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/316

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Anmærkninger til Stamtavle No. 2.

1) Om Lars Dahll vides kun, at han i sin Ungdom var Sømand og at han senere levede i Næskilen, der var Ladested, før Arendal blev Kjøbstad, som en formuende Skibsreder og sandsynligvis ogsaa som Udskiber af Trælast. Han havde efter de af Hr. Jacob Chr. Larssøn i hans „Optegnelser om Familien Larssøn“ meddelte Oplysninger flere Børn; men da der om samme kan reises adskillig Tvivl, udelades de her. Opmærksomheden er henledet paa hans mulige Forbindelse med den i „Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie“ 6te Bind Side 254 af J. C. Berg omhandlede Familie Dall til Malkenæs og Sandvigen, men de for Tiden forhaandenværende Oplysninger er ikke tilstrækkelige til sikre Slutninger. Om hans Hustru Edel Magrete vides intet. Han var efter Larssøn gift anden Gang med Maren Mogensdatter, men det er ikke bekjendt, at der var Børn af dette Ægteskab.

2) Fra Helgie Dahll og Anders Nilsen Hastendsund nedstammer Felttøimester Lars C. Dahll, Konsul N. Dahll paa Molde og Hr. Jacob Chr. Larssøn. Helgies Børnebørn antog hendes Familienavn.

3) Tellef Dahll var Borger til Christianssand, boede først i Næskilen og siden i Arendal, som imidlertid var bleven Kjøbstad. Hans Hustru Agathe var Datter af Fredrik Børgersen, Borger til Christianssand og Indvaaner af Arendal og Else (Søfrensdatter), som senere blev gift med Kammerraad Hans Nielsen Kierulf.

4) Fredrik Dahll var Borger til Christianssand og boede i Arendal. Han saavel som Broderen Lars drev uden Tvivl Trælasthandel. Han havde 10 Børn, hvoraf kun de, som, saa vidt vides, har nulevende Descendenter, er anførte paa Stamtavlen. Hans Hustru Karen Pedersdatter Brink nedstammede fra Lagmand Jacob Friis til Landvig.

5) Tellef Dahll kom til Kragerø som Fuldmægtig for Peder Clausen Paulsen for at bestyre dennes Trælasthandel og Eiendomme, som han havde arvet efter den Adlerske Familie. Han forblev der, kjøbte det Hus paa Øen, som senere har tilhørt Familien indtil 1830, og havde i den senere Tid af sit Liv utvivlsomt Trælasthandel for egen Regning, hvorhos han eiede nogle Skibsparter. Hustruen Else Katrine var en Datter af Johan Georg Rendtler og Johanne Marie Heegaard.