Side:Astrup - Blandt Nordpolens Naboer.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

beundre, hvor megen øvelse de allerede har erhvervet sig paa søen i disse skrøbelige farkoster. Ikke sjelden har de saaledes i de senere aar vovet sig tversover Inglefieldgolfen ved indløbet til Bowdoinbugten, en strækning af omtrent 25 km., og hvor ofte pludselige, stærke østenvinde kan frembringe en yderst ubehagelig og krap søgang. Og dog er deres baade saagodtsom aabne, det vil sige, forsynede med en langt rummeligere luge paa midten end nødvendig for roerens legeme uden samtidig at have nogen indretning saaledes som sydgrønlændernes kajakker, i form af en vandtæt presenning af skind til at forhindre baaden fra at fyldes i høi sø. Den unge Kolotengva var i 1893 den første til at udføre dette vovestykke. Man vil kunne skjønne, hvilken yderlig grad af dristighed der skal til for med en slig skrøbelig farkost at foretage den slags reiser, især naar man husker paa, at en indfødt sikkerlig, om han nogensinde kantrede eller paa anden maade fik sin baad fyldt, saavel paa grund af vandets isnende temperatur som ved sit ubekjendtskab med den ædle svømmekunst, vilde gaa tilbunds som en sprukken gryde.

Narhvalfangsten drives som sagt i de senere aar hovedsagelig i kajak. Jægerne bruger herunder at holde sig i nærheden af hinanden, og saasnart en har sat sin harpun med tilhørende line, luftflaade og bremseramme fast i et dyr, iler de andre til hjælp for at dræbe det. Naar dette er skeet, bugseres dyret hjem af dem alle i forening, hvorefter enhver faar sin andel i byttet efter visse vedtægter. Den, der først angriber og saarer et dyr, det være sig narhval, bjørn, sæl, hvalros eller rensdyr, regnes dog altid