Side:Anne og Alet.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
Anne og Alet.

Naar man fra Arendal drager op ad Nidelven, kommer man i henved en Mils Afstand fra denne By til den første Fos, der, uagtet den ved meget lav Vandstand bliver til en Strøm, som kan passeres med Baade, dog i Regelen sætter en Grændse for Farten paa den smukke Flod. Ved den nordøstlige eller høire Side af denne Cataract, hvis hvide Skumhvirvler give den fremmede Tourist en liden Paamindelse om, at han nu befinder sig i „Fossenes Land“, ligger „Helle“, en Art Landsby med et Par hundrede Indvaanere, omtrent 2000 Skridt fra Øiestads Kirke og Præstegaard. Stedet har en venlig Beliggenhed. Der er udbredt en vis Ynde over Egnen; det er en Natur en miniature, som omgiver dig, og du tænker maaske, at det kunde være sødt at leve mellem saadanne Omgivelser.