Side:Anne og Alet.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
Forord.

Forfatteren af de efterfølgende Linjer har i dem villet levere en med Sandheden overensstemmende Beretning om Søstrene Annes og Alets Forbrydelser og tragiske Død, en Begivenhed, som af Hr. Daa er bleven placeret mellem norske „Sagn“, og som af Hr. Faye er bleven meget urigtigt fortalt i hans „Bidrag til Øiestads Præsters og Præstegjelds Historie“. Forfatteren har troet, at en saadan Beretning maatte kunne interessere idetmindste Mange i den Egn, der har været Skuepladsen for de meddelte sørgelige Tildragelser, og han har derfor med al Flid søgt efter de Oplysninger, som endnu kunne tilveiebringes saavel gjennem mundtlig Overlevering som gjennem skriftlige Do-