Side:Anne og Alet.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent

afgik ved Døden ved Juletider 1768 uden at det dog nu er muligt at opgive hendes Alder eller Dødsdag. Man ved heller ikke, om hun hørte til Kristofer Frederiksens Familie; hun er en aldeles ubekjendt Person, og ligesom hendes Liv, saaledes er ogsaa hendes Død en Gaade. Vi staa her ligeoverfor en ny hemmelighed. Ligesom ved Anne Paulsdatters Hedengang i 1763, saaledes synes ogsaa ved dette Dødsfald Noget at være indtruffet, som vakte Formodning om, at Alt ikke var tilgaaet, som det skulde. Er ogsaa dette Fruentimmer taget as Dage ved Gift? Hvo har i dette Tilfælde været Mordersken, Anne eller Alet? Og hvilke vare Motiverne til denne nye Forbrydelse? Lutter Spørgsmaale, paa hvilke der nu ikke længere kan gives noget Svar.

Det er maaske endnu sandsynligere, at Anne Jansdatter er bleven myrdet end Anne Paulsdatter. Hvis den førstnævnte virkelig har ladet sig bruge til at kjøbe Fluekrudt for Anne, saa kan Søstrene have ryddet hende af Veien, for at blive en Person kvit, der kunde blive et farligt Vidne, og da falder Mistanken hovedsagelig paa Anne, der paa den Tid var hjemme og levede med den Gamle under samme Tag, medens Alet endnu