Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
21
Landkrigen i Norge 1808.

derimod „af overdreven Forsigtighed“ tilbage til Fetsund og lod Passet ved Hemnes aabent. Dette var maaske Aarsagen til, at Zarbells Division efter Seiren ved Lund gik tilbage til Hemnes og saaledes lod Passet ved Lund aabent, hvorved Prindsens Communicationslinie let kunde afbrydes. Til Held for de Norske benyttede Cederström ei disse Feilgreb, da han ei rykkede videre frem, men derimod i Overensstemmelse med Kongens Befaling benyttede Tiden til at befæste sin Stilling, i hvilken Anledning Ingeniørmajor Wiinblad bl. A. anlagde nogle Forskansninger paa Høiderne ved Opsal.


Mere Virksomhed havde 1ste Brigade under Leionstedt udvist. 15 April om E. M. var den gaaet over den norske Grændse ved Magnor forat bemægtige sig Fæstningen Kongsvinger, som forsvaredes af Brigaden de Seue, der var 1200 Mand stærk[1]. De trange Pas ved Kongethorp og Aabogen, der findes paa denne Vei, vare besatte af Grenadeerbataillonen Müller[2] forsynet med fornødent Artilleri; men da disse bleve omgaaede, maatte de Norske vige for Major

  1. Forfatteren af „Precis de la Campagne de Norvège l’an 1808 skriver: Si le general Armfelt avoit en une seule piece d’artillerie d’un calibre assez fort pour atteindre la plus miserable cabane a Kongsvinger & y mettre le feu, la place capituloit le 19. Le Com., qvi s’y trouvoit enivre a cette epoque, ayant dit que ni lui, ni sa garnison etoient d’humeur a se laisser griller (Ce sont ses propres termes)?!“ vist er det derimod, at Fæstningen var i slet Forfatning, om der ogsaa er nogen Overdrivelse i følgende Skildring af de Seue: „Fæstningen var, da han mod sit Ønske modtog Commandoen, næsten forsvarsløs.“ Besætningen bestod af 11 forældede Artillerister og 120 lette Infanterister, nylig udskrevne af Lægderne, ikke en Kanon til Volds, Lavetterne brøstfældige, Pallisaderne forraadnede og Alt usselt, hvilket var saa meget værre, som Vintertiden hindrede Arbeide.
  2. Jan Collett Müller Oberst, † paa Ringerige 1834, 87 Aar gl.