Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/264

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


naar der samtidig ved ordningen af priser og arbejdsløn sørges for, at det ogsaa altsammen kan kjøbes — da vil der hverken kunne indtræde „overproduktion“ eller arbejdsløshed, og vor økonomi vil vedbli at gaa iorden som hidtil.

Ligger derimod ingen saadan ny arbejdsplan færdig i beredskab naar den nye situation indtræder, og vi altsaa blir nødt til foreløbig at la arbeidsstyrken gaa igang med en produktion paa maafaa, da vil aldeles sikkert det der produceres ikke altsammen la sig sælge, og dermed vil „overproduktion“ og arbejdsløshed indtræde og bringe hele vor økonomi i uorden.

Lad os altsaa, for at undgaa dette, strax skride til valg paa tillidsmænd, saa vor nye arbejdsplan kan ligge færdig naar der bliver brug for den.

KAPITEL III

De hundrede-tusen direktørers uforstand

Dette vilde jo centralstyret ha sagt til os aktionærer og til de øvrige pengepisk-svingere — hvis vi hadde hat et centralstyre. Men det hadde vi jo ikke. Vi hadde isteden vore hundrede-tusen selvstændige direktører, som hver især bare syslet med sit eget selskabs økonomi, og slet ikke gav sig af med at holde rede paa forholdet mellem forbrug og produktion —