Samlede Skrifter (Moe)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Alb. Cammermeyer.
Samlede Skrifter
Side.
Indledningsdigt 3
——
Vaarklokken 7
Slædefart 11
Blomster-Ole 15
En Sendagsmorgen 21
Sæterreise 1. 2. 3. 4. 5. 24
——
Jubellæreren Abraham Wilhelm Støren 41
Jacob Aall 44
Nordens Kvinder 46
For Danmark 48
Til Professor Christian Keyser 51
Til de uddragende Frivillige 53
Til Adolph Tidemand og Hans Gude 55
Aftenstemning 57
Oskars-Hal 59
Sætergjentens Søndag 61
Bjørneskytten 63
Aftenhvile 65
Med Gudes «Høifjeld» 67
Serenade 70
Forsoning 72
Efter Regn 74
Løvsprætstid 76
Charlotte Munch 78
Velkommen 81
Paa Kleven 83
Velkommen i Lunden 85
Prins Gustav bæres ombord 87
Statsraad S. A. W. Sørenssen 89
——
Hilsen 93
Knud og Birgit 96
Eivind og Aagot 106
Truls og Inger 111
Helgenotra 1. 2. 115
Guttorm Svenkall 122
Seer-Signe 1. 2. 126
Fanitullen 132
Furudals-Kastet 136
Paal Putten 147
Drømmenuten 1. 2. 152
——
I Brønden og i Tjernet:
Dukken under Tjørnerosen 1. 2. 161
Den flydende Ø 170
Gamle Hans Grenader 179
Allarm 1. 2. 186
——
Ved Juletræet 203
Ved Morgen- og Aftentid 206
Ved en ung Moders Baare 209
Ved en Kirkes Indvielse 212
Den døde Fugl 215
«Ser til Liljerne paa Marken» 218
«Ser til Fuglene under Himlen» 220
Den gamle Mester 224
Den første Svale 227
Før Altergangen 230
Ved Olberg Kirkes Indvielse 233
O, mærk mit Ord 235
Mit bedste Syn 238
Konglekvisten 241
Gud har gjemt det 243
Hvem skal løfte mig op 246
Ungbirken 250
Aftensang 252
Ved en Prests Bryllup 254
En Hjælper 257
En gammel Lære 262
En Høstdagsmorgen 264
Om Vaaren 266
Ved Torkel Bjøres Grav 268
Den syge Gut i Redalen 271
Den helbredede Gut fra Redalen 284
——
Vestland og Østland 301
Gutten i Nød 304
Gamle Gunhild og vesle Gunhild 309
De to Aftener 1. 2 315
Julkvælden 324
——
Eremitens Legende 329
Den bedste Krands 337
Mit Hjertes Løftestang 338
Hvor er Guds Kjærlighed dog rig 340
Liv i Gud 342
Min Mening om Nordlys 344
Fagrest Blomst 346
Diakonissesang 347
Ebr. 13, 6 og 11 349
For Israel 350
Gaa med 354
——
Sommervise 359
Jeg har Nøglen 360
Haab af Sorg 362
Paa Bagsiden af Jacob Aalls Portræt 363
Lurlok hjem 365
Studentersang paa 17de Mai 367
I Studentersamfundets nye Lokale 369
Sonnet 371
Løs ikke Skud 372
Skolesang 373
Underet 375
I Kongshavn til to Danske 382
Med en Buket Konvaller 384
Bjørnehunden 385
Sonnet 389
Prolog ved «Håkon Jarls» Opførelse efter Oehlenschlagers Død 390
Stakket Fred 394
En Hilsen 396
Til Hende 397
Kom, mød mig 399
Matth. 25, 40 402
Paa en Baadfærd 404
Bragernæs Kirketaarn 406
Til Kongen ved Randsfjordsbanens Aabning 409
Velkommen 411
Prolog ved Mindefesten for Halfdan Kjerulf 413
Ved Tusindaars-Festen 416
Til Professor C. P. Caspari 418
Kantate ved Universitetets Mindefest for Kong Carl XV 420
Kantate ved Aabningen af Drammens Industriudstilling 427
Professor J. S. C. Welhaven 433
Biskop I. L. Arup 436
Til Professor Gisle Johnson 438
Til Statsraad R. Tønder-Nissen 440
Ved et Barns Daab 442
Hilsen til Sverige 444
Ved Afsløringen af Mindesmærket for Carl Johan 446