Hopp til innhold

Romantik

Fra Wikikilden
Aschehoug (Tredje samlings. 1-50).

ROMANTIK.

(To populaere forelaesninger.)

I.
M
ine damer og herrer, — Dere har sikkert allesammen været i Kunstindustrimuseet og lagt merke til en række smaa rum som er avdelt som værelser, og som gaar under forskjellige navne: renæssanseværelse, rokokoværelse, empireværelse o. s. v. Naar De ser litt paa disse rum, opdager De straks at der er en viss overensstemmelse mellem alle de gjenstande bvert av dem indeholder, de er allesammen saa at si stemt i samme toneart. De føler at stole, borde, sofaer, vægprydelser, speilene, dørene, laasene, altsammen, stort og smaat, hører sammen, danner en enhet som er forskjellig fra enheten i naboværelset, — Hvis en røver hadde været ute og rumstert i disse rum og flyttet gjenstandene over fra det ene til det andet, hadde anbragt et barokspeil i en renæssansestue eller sat en rokokostol ved siden av en empiresofa, — saa vilde De øieblikkelig og ganske umiddelbart være paa det rene med at her Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/8 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/9 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/10 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/11 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/12 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/13 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/14 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/15 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/16 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/17 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/18 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/19 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/20 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/21 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/22 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/23 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/24 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/25 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/26 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/27 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/28 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/29 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/30 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/31 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/32 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/33 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/34 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/35 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/36 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/37 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/38 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/39 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/40 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/41 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/42 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/43 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/44 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/45 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/46 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/47 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/48 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/49 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/50 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/51 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/52 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/53 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/54 Side:Gerhard Gran - Norsk aandsliv i hundrede aar 3.djvu/55 og det er bans natur hjertelig imot; trangen til

det grænseløse, — han befinder sig uvel i det, og hans hjerte er hverken bos Adolf eller Elias Sang som hver paa sin maate er paa veien til himmelen, men hos Rakel, Elias' søster, som med hele sit væsen hører hjemme paa jorden og i virkeligheten.Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.