Modul:WikidataDato

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Formål[rediger]

Å presentere datoer fra Wikidata.

Bruk[rediger]

Modulen brukes ved å legge inn en av:

{{#invoke:WikidataDato|norskDato|qv=Qxxx|pv=Pxxx}}
{{#invoke:WikidataDato|norskDatoLenket|qv=Qxxx|pv=Pxxx}}

i en mal.

Eksempler[rediger]

Artikkel I artikkel Utenfor artikkel resultat
Erna Solberg {{#invoke:WikidataDato |norskDato |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDato |qv=Q291644 |pv=P569}} 24. februar 1961
{{#invoke:WikidataDato |norskDatoLenket |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDatoLenket |qv=Q291644 |pv=P569}} 24. februar 1961
Lenin {{#invoke:WikidataDato |norskDato |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDato |qv=Q1394 |pv=P569}} 22. april 1870
{{#invoke:WikidataDato |norskDatoLenket |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDatoLenket |qv=Q1394 |pv=P569}} 22. april 1870
Platon {{#invoke:WikidataDato |norskDato |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDato |qv=Q859 |pv=P569}} 7. mai 427 f.Kr. (juliansk)
{{#invoke:WikidataDato |norskDatoLenket |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDatoLenket |qv=Q859 |pv=P569}} 7. mai 427 f.Kr. (juliansk)
Julien Brulé (død) 20. århundre
Giuseppe Corsi da Celano (født) 17. århundre
Sergej Kirdjapkin 16. januar 1980
Sergej Kirdjapkin 16. januar 1980
Nicole Oresme 1. januar 1323 (juliansk)
Hiempsal I {{#invoke:WikidataDato |norskDato |pv=P569}} {{#invoke:WikidataDato |norskDato |qv=Q523301 |pv=P569}} 2. århundre f.Kr.

local p = {}

local lang = mw.language.getContentLanguage()
local maanednavn = {'januar', 'februar', 'mars', 'april', 'mai', 'juni', 'juli', 'august', 'september', 'oktober', 'november', 'desember'}

function splitTimestamp(timestamp)
	local aar = string.sub(timestamp, 2, 5) or '????'
	local maande = maanednavn[tonumber(string.sub(timestamp, 7, 8) or '00')] or '??'
	local dag = tonumber(string.sub(timestamp, 10, 11) or '??')..'.'
	local fkr = ''
	if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then
		fkr = ' f.Kr.'
	end
	return aar,maande,dag,fkr
end

function kalender(kal)
	if string.match (kal, 'wikidata.org/entity/Q1985727$' ) then
		return ''
	end
	if string.match (kal, 'wikidata.org/entity/Q1985786$' ) then
		local html = mw.html.create( 'span' )
			:wikitext( '[[w:Den julianske kalenderen|juliansk]]' )
		return ' ('..tostring( html )..')'
	end
	return mw.text.nowiki( kal )
end


-- Denne funksjonen formaterer en norsk dato fra en Wikidata-påstand
-- (enten en "mainsnak" eller en "qualifier"). Funksjonen eksporteres
-- slik at den kan brukes av andre moduler.
function p.norskDatoFraClaim(claim)
	local value = claim.datavalue.value
	local presisjon = value.precision
	local aar,maande,dag,fkr = splitTimestamp(value.time)
	local utstring = ''

	if presisjon == 11 then
		utstring = string.format( '%s %s %s%s', dag, maande, tonumber(aar) or aar, fkr )
	elseif presisjon == 10 then
		utstring = string.format( '%s %s%s', maande, tonumber(aar) or aar, fkr )
	elseif presisjon == 9 then
		utstring = (tonumber(aar) or aar)..''..fkr
		utstring = string.format( '%s%s', tonumber(aar) or aar, fkr )
	elseif presisjon == 8 then
		utstring = string.format( '%s-årene%s', tonumber(string.sub(aar, 1, -1)..'0'), fkr )
	elseif presisjon == 7 then
		utstring = string.format( '%s. århundre%s', math.floor(((tonumber(aar) or 0)+99)/100), fkr )
	end

	return mw.text.nowiki( utstring ).. kalender(value.calendarmodel)
end

-- Denne funksjonen formaterer en norsk dato fra en Wikidata-påstand
-- (enten en "mainsnak" eller en "qualifier"). Funksjonen eksporteres
-- slik at den kan brukes av andre moduler.
function p.norskDatoLenketFraClaim(claim)
	local value = claim.datavalue.value
	local presisjon = value.precision
	local aar,maande,dag,fkr =  splitTimestamp(value.time)
	local html = mw.html.create( 'span' )

	if presisjon == 11 then
		-- @todo use mw.html.wikitext to buil this
		html:wikitext( string.format( '[[w:%s %s|%s %s]] [[w:%s%s|%s%s]]', dag, maande, dag, maande, tonumber(aar) or aar, fkr, tonumber(aar) or aar, fkr ) )
	end
	if presisjon == 10 then
		html:wikitext( string.format( '[[w:%s|%s]] [[w:%s%s|%s%s]]', maande, maande, tonumber(aar) or aar, fkr, tonumber(aar) or aar, fkr ) )
	end
	if presisjon == 9 then
		html:wikitext( string.format( '[[w:%s%s|%s%s]]', tonumber(aar) or aar, fkr, tonumber(aar) or aar, fkr ) )
	end
	if presisjon == 8 then
		html:wikitext( string.format( '[[w:%s-årene%s|%s-årene%s]]', math.floor(((tonumber(aar) or 0))/10)*10, fkr, math.floor(((tonumber(aar) or 0))/10)*10, fkr ) )
	end
	if presisjon == 7 then
		html:wikitext( string.format( '[[w:%s. århundre%s|%s. århundre%s]]', math.floor(((tonumber(aar) or 0)+99)/100), fkr, math.floor(((tonumber(aar) or 0)+99)/100), fkr ) )
	end

	return tostring(html) .. kalender(value.calendarmodel)
end

local function frameargs(frame)
	local args = frame.args
	if args[1] == nil then
		local pFrame = frame:getParent();
		args = pFrame.args;
		for k,v in pairs( frame.args ) do
			args[k] = v;
		end
	end
	return args['qv'],args['pv']
end

function p.okProperty( claim )
	-- Sjekk at claim finnes og inneholder det vi trenger for å lage ok norsk dato
	if not claim and claim.type ~= 'statement' then
		return nil
	end
	
	local mainsnak = claim.mainsnak or {}
	
	if mainsnak.snaktype ~= 'value' or mainsnak.datatype ~= 'time' then
		return nil
	end

	local datavalue = mainsnak.datavalue or {}
	local value = datavalue.value or {}
	
	return not not (value.time and value.precision and value.calendarmodel) 
end

function p.finnBesteProperty(frame)
	local qv,pv = frameargs(frame)
	local entity = mw.wikibase.getEntity(qv)
	if not ( entity and entity.claims and entity.claims[pv] ) then
		return nil
	end
	
	local props = entity['claims'][pv]

	local oki = 0
	for i,prop in ipairs(props) do
		if p.okProperty(prop) then
			local rank = prop.rank or 'normal'
			if rank == 'preferred' then
				return prop
			elseif rank == 'normal' then
				if oki == 0 then
					oki = i
				end
			end
		end
	end
	if oki>0 then
		return props[oki]
	end
end

function p.norskDatoLenket(frame)
	local prop = p.finnBesteProperty(frame)
	if not prop then
		return ""
	end
	-- prop er nå en ok property.
	-- Hvis det finnes en med rank preferred er den valgt
	-- Hvis ingen preferred, er den første med normal valgt.
	-- Det siste er tilfeldig, men kan antas være mindre utsatt for tilfeldige endringer enn å velge den siste
	return p.norskDatoLenketFraClaim(prop.mainsnak)
end

function p.norskDato(frame)
	local prop = p.finnBesteProperty(frame)
	if not prop then
		return ""
	end
	-- prop er nå en ok property.
	-- Hvis det finnes en med rank preferred er den valgt
	-- Hvis ingen preferred, er den første med normal valgt.
	-- Det siste er tilfeldig, men kan antas være mindre utsatt for tilfeldige endringer enn å velge den siste
	return p.norskDatoFraClaim(prop.mainsnak)
end

-- Denne funksjonen formaterer en norsk dato fra en Wikidata-påstand
-- (enten en "mainsnak" eller en "qualifier"). Funksjonen eksporteres
-- slik at den kan brukes av andre moduler.
function p.dagOgMaanedFraClaim(claim)
	local timestamp = claim.datavalue.value.time
	local presisjon = claim.datavalue.value.precision
	if tonumber(presisjon) < 11 then
		return ''
	end
	local aar, maaned, dag
	aar, maaned, dag = splitTimestamp(timestamp)
	if dag ~= nil and maaned ~= nil then
		return mw.text.nowiki( dag .. ' ' .. maaned )
	else
		return ''
	end
end

function p.dagOgMaaned (frame)
	local prop = p.finnBesteProperty(frame)
	if not prop then
		return ''
	end
	return p.dagOgMaanedFraClaim(prop.mainsnak)
end

-- Denne funksjonen formaterer en norsk dato fra en Wikidata-påstand
-- (enten en "mainsnak" eller en "qualifier"). Funksjonen eksporteres
-- slik at den kan brukes av andre moduler.
function p.aarFraClaim(claim)
	local timestamp = claim.datavalue.value.time
	local presisjon = tonumber(claim.datavalue.value.precision) or 0
	if tonumber(presisjon) < 9 then
		return ''
	end
	local aar, maaned, dag, fkr
	aar, maaned, dag, fkr = splitTimestamp(timestamp)
	if aar ~= nil and fkr ~= ' f.Kr.' then
		return mw.text.nowiki( string.format('%u', aar) )
	elseif aar ~= nil and fkr == ' f.Kr.' then
		return mw.text.nowiki( string.format('%u', aar) .. ' f.Kr.' )
	else
		return ''
	end
end

function p.Aar(frame)
	local prop = p.finnBesteProperty(frame)
	if not prop then
		return ''
	end
	return mw.text.nowiki( p.aarFraClaim(prop.mainsnak) )
end


return p