Manden i Utah

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Boghandler F. Chr. Pios Forlag (s. forside-indhold).
Manden i Utah
eller
Scener iblandt Mormonerne.
Af
Auſtin Ward.
Overſat fra Engelſk.
————————
Kjøbenhavn.
Boghandler F. Chr. Pios Forlag.
1861.
Bianco Lunes Bogtrykkeri ved F. S. Muble.
Side.
Kap. 1. Utah — Zions Bjerg — De førſte Indtryk — Broder Underwood 3.
2. Smaating — Klædedragt — Scener paa Gaderne o. ſ. v. 21.
3. Landet — Landliv — Dommer White — Hans Mening om Fleerkoneriet — Den lyſe Side af denne Inſtitution 36.
4. Alexander Burnham — Hans Hus — Sørgelige Hændelſer — Bryllup — Død 57.
5. Forſkjellige Anſkuelſer — De fattige Mormoner — Huſtruers Elendighed o. ſ. v. 73.
6. En Englænders Mening — Engelſke Emigranter — Deres Karakteer 89.
7. Mrs. Underwood’ernes Skinſyge, Misforſtaaelser og Flytning 116.
8. Middagsmaaltidet — En ny Kone — Udflugt til Grantsville og hvad jeg ſaae der, m. m. 143.
9. Hjemreise — Ogden’s City o. ſ. v. 167.
10. Frederick B. — Mormontheatret — Mrs. Canfield o. ſ. v. 180.
11. Tabernaklet — Mormonernes Gudsdyrkelſe — Prøve paa en Prædiken, m. m. 195.
Kap. 12. Sundhedskollegiet — Mirakler — Drømme og nogle andre Ting 208.
13. Jeg flytter — Min nye Værtinde — Miſs Scott, m. m. 221.
14. Samtaler med en Ældſte om Fleerkoneri og om Mormonernes Fremtid — Deres nationale og ſociale Politik, o. ſ. v. 239.
15. Torvene i Saltſtaden — Kræmmere — Gadeſælgere — Fabriker og Haandværk 253.
16. Skoler — Literatur — Præſentation for Ældſte Kimball 261.
17. Bedragerier — Kjeltringeſtreger — Bedragne — Bedragere — Parley Pratt — Hans Maade at gjøre Penge paa — En plyndret Mand og Fader o. ſ. v. 268.
18. Mormonſelſkabet — Mormondamer — Lidt om Brigham Young og hans Familie, m. m. 286.
19. Ydre Indflydelſer — Unge Mænd — Utilfredshed med Fleerkoneriet — Forandringer, der maae foretages med Mormonismens Syſtem 296.