Kungørelse

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordmænd!

Ved den i Kiel den 14 Januarii ſluttede Fred, har Kongen af Danmark, for Sig och Sine Efterkommere paa Danmarks Throne, uigienkaldelig og till evige Tider afſtaaet till Os og Vore Efterfölgere paa Sverigs Throne alle Sine Rettingheder og Titler paa Kongeriget Norge; og har i Fölge denne Afſtaaelse lösgifvet Eder fraa den Eed, som J have svoret Danmarks Konge og Krone.

Som en Fölge häraf vil Svenſke Tropper ofvertræde Eders Grænser. Modtag dem med Roelighed og Tillid. De komme som Brödre, som Soldater af et, efter Naturens Bud, fælleds Folk. Den Fremmede, der kunde true Eders Foſterjord, ſkule vel ville röve Eders Eiendomme, Eders Rettigheder: men Svenſke Soldater — der nedſtamme fra samme Forfædre som J — vil derimod bringe Eder Rettigheder og Friehed.

Vor General-Gouverneur vil derfor höre Eders meeſt agtede Mænd, for derefter att kunne forelægge Os, til Vor Stadfæſtelse, et Forſlag til en Conſtitution, der svarer til Eders Behov, og beſkytter Eders Lykke.

J Forveyen garantere Vi Eder, at Grundvolden till denne Conſtitution ſkal lægges paa de tvende ſkjönneſte Rettigheder, et frit og bravt folk bör have — National-Representation og Beſkattnings-Rettighed.

Nordmænd! Disse ere Vort Hjertes Önſker, ƨom ej har andet Öjemeed end at gjöre Eder lykkelige. Vor meget elſkede Sön, Generalisſimus over begge Rigers Land- og Söe-Magt, som i dette Öjeblik kæmper for Nationers Uafhængighed og Friehed, vil bære Agtelse for Eders, og er med Hensyn til Eder beſiælet af samme Fölelser som Vi. Han fortplanter disse paa Sin Sön. Fra nu af bör al Uenighed ophöre imellem de tvende Folkeſlag, der beboe Skandinaviens Halvöe. Det er i Enighed, i gienſidig Tillid Deres Styrke hviler. Ærelyft over ſine Grændser vil de ei have; de vil ikkun have den, at forsvare deres Jord. Krigen naaer nu ei meere Eders Land. De Fielde der ſkille Sverrig fra Norge, ophöre att være Grændser. Begge Folkeſlag behöve fra nu af ei andre Volde end de Have, der omgive dem, og det Mod der hviler i deres Bryſt.

Vi have gjort alt mueligt for at paaſkynde Korntilförselen til Eder. Eders nye oplivede Handel, Eders aabnede Havne vil underſtötte Vore Beſtræbelser, og vil bringe Eder Velſtands-Kilder, som i lang Tid have været savnede. — Svarer — Vi tvivle ej derpaa — med den Lydighed J skylde Eders nye Konge, med den Tillid J bör have till Ham, og med en sand Fædrelands Kierlighed, til den Faderlige Omhue, Vi ei ville ophöre at have for Eder.

Stockholms Slott d. 8 Februarii 1814.
CARL.


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.