Huldren (Kinck)/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Det storknægged, saa det skalv over gaarden.

«Oi, dar æ statshestenl» skreg ungerne rundt om, der de sad langs husvæggen og spelte stein i vaarsolen.

Og opover bar det mod gaarden, hvor gamle lensmanden og sagføreren bodde vægg i vægg, smaajenter i røde liv og gutter i lærredsbrok. De kløv op paa stengarden og hopped, skræved over stanggærdet og smatt mellem haktorn. Alle skulde op og se grahesten, og de store slæbte de smaa søskend med sig op over bakken.

De hadde nok hørt et og andet, saa de hadde alt hat vent paa ham; de vidste, det var til gamle lensmandens hoppe, han skulde.

Og voxne folk kom ogsaa, ud af baadskjykkjerne og nedenfra nøstene, med hænderne paa rygg, grinete ligesom og ligegyldige; de hadde nu set grahest før, de, og statshingsten ogsaa. Men de skulde nu alligevel ha moro av at se den op att.

Det var saa sjelden, der kom grahester hid til bygden; og naar de kom langs den krokete bygdeveien, blankfede og knæggende, var det som stærke pust fra livet udenfor, der de leved uvørrent og frit og ingenting skydde. —

Paa øverste haugen stod Vetle-Ivar, som var vel 10 aar nu, og saa ungerne springe opover. Han kunde ikke se ordentlig til gaards, han bare hørte drønn fra knægget. Han hadde hat slig hug til at komme med derop, han og; men han syntes, det var leit at gaa alene. Og Ola Haugjen, den moren var flyttet hen til fra Neset ivaar, var alt faren, saa ham kunde han ikke faa følge med. —

«Kom no Vetle-Ivar, so kan du bli mæ meg,» skreg moren og rugged avsted bort paa stien, somgik over jordet tilgaards, med spøtet i haanden.

Ivar spratt or træskorne, tog dem i haanden og la paa sprang for at ta igen moren. —

— Deroppe stod hesten, bundet i vedskjykkjedøren. Den skraped og sparked med foden, slængte med hodet og kixed, saa luggen føg fremover, og skummet drev fra bidslet, som den tygged paa. Stundevis knægged den i, saa det kvakk i ungerne, og de trak sig tilbage, der de stod i ring om den og saa og snakked lavt.

Det var anden kar, det, end de magre, sidvommede bygdemærreme, som hang med hodet! —

Vetle-Ivar holdt moren i stakken og gik med lange steg; hun sagtned ogsaa farten nu, hun var naat op i gaarden. Saa stansed hun op, spøted og saa paa. Vetle-Ivar tog tag i stakken med begge hænder, hvergang den knægged. —

«Kor æ manen sjøl?» spurgte Eli Leite.

«Han staar darborte, — han mæ skræppaa,» svarte flere med én gang.

«Sjaa, dar æ han, so fyl’ an,» sa hun til Ivar og pegte op i gaarden, hvor han stod og prated med pladsmændene, som ikke vilde være saa forvetne, at de gik ned til hesten. —

— «No ska han ette Borkaa!» skreg ungerne. Det var drengen til gamle lensmanden, som gik ned i stalden. De hopped og sprang bortefter tunet, og nogen vented ikke, men blev væk strax bag stabburet, for der vidste de, de skulde holde til.

Borken kom ud og blev leiet over tunet. Og manden med skræppen løste hingsten og kørte den efter; den var rent ustyren, storknægged alt i ét, gik paa toben og hev med luggen.

De store ungerne hudde og lo; men de smaa bare saa og tagde; det gjorde ogsaa Ivar under stabburet, endda han hørte til de store; han stod og holdt i den smale, rødmalte aastøe av træ, som var sat paa kant og bar stabburet i ene hjørnet. Moren hadde han sluppet, hun stod lige udfor ved hjørnet og spøted.

— — Han suged det ind, dette. Han forstod det ikke helt — der laa noget under, noget han ikke naadde i. — Og alligevel var han med paa det ligesom, kendte det hesten kendte — bare længre borte. Det krisled og pirked og drog. — —

De andre lo, — han kunde ikke skønne det; de stod ligesom og saa paa noget morsomt bare, de. — — Nei! — stilt, — stilt skulde det været, ikke latter og hujen og stygt prat. — — Alene helst! — — aa, om ungerne hadde været borte! — og mor hans ogsaa! — — og han kunde faat siddet og set dette alene, i fred; — stilt, — — stilt! — Hvad verden var dette? — — —

Han likte ikke, at mor hans sa, de fik gaa, da det var over, og hestene blev leiet ind; han skulde saa gerne blit siddende under stabburet endda en stund. —

Han vilde ikke ha nôns-maden sin, da han kom hjem; han gik ud igen strax og bort paa haugen, hvor han satte sig i mosen og saa til gaards. —

Han kunde ikke komme bort fra dette, han Saa det op igen alt sammen. — —

— — Saa galen og svart grahesten var i øinene, da han stod og tramped op ved døren! Og endda svartere, da Borken kom, — med blink, Som om det brann ild i dem. — — —

Om skræppemanden hadde peiset den, peiset den ualmindelig med den lange svepen, skal tro, han ikke hadde faat den til at snu om da? — — ualmindelig juling, saa det smalt og sved? — Da maatte den vel gaat fra Borken ligevel! — — Men det var ikke sikkert, for den vilde efter, strax den saa Borken, — for al den del vilde den efter. — Men det skulde været moro at set! — —

— Det skulde være saa gildt at komme op i gaarden igen, — bare han turde for moren!

Han saa sig om og gik saa bort i veien, som gik til sjøs; her vilde han sidde paa nærmeste stengarden og se, om moren kom ud i døren; hun forstod saa ikke, han var paa vei til storegaarden, om hun Saa ham her, hun var jo ikke vant til, at han gik nogensteds.

— — Gad vide, hvad hestene fandt paa nu! Statshesten og Borken blev jo leiet ind sammen.

— Nei; hun kom ikke, han kunde gaa et stykke til, op til det stanggærdet, og sætte sig paa le’et, som gik over veien. Saa saa han ned til stuedøren ogsaa.

Han rusled videre med hænderne i lærredsbroken. — Aa du, aa du, slig pisk han vilde faa, om hun vidste, at han var paa vei til lensmandsgaarden! —

Han kløv op paa le’et og saa nedover til Ola Haugjen. Der var ingen. — Jaja, det var nu ikke pisk endda, selv om der kom nogen og saa, at han sad der.

Han vendte sig op til gaards. Der saa han, ungerne sad ned ved skjykkjevæggen. De snakked vel om statshesten nu. — Aa ja, de hadde det godt, de, som hadde sluppet at gaa hjem! —

Han slap sig ned fra le’et paa øvresiden og gik opover. —

Han syntes, det var leit, da han naadde op i gaarden, og grued for ungerne ned ved skjykkjevæggen. Men de la ikke merke til ham, saa prated de. Han gled forbi ned mod stalden. Bort i vinduet vilde han; han trodde, han skulde faa se mer.

Han tog tag i vindussprossen — vinduet stod aaben — og drog sig op for at faa se. — Der stod grahesten stille og aad, og godknægged iblandt. Og Borken stod attved i andre baasen og aad ogsaa. Her var bare fred.

«Lea deg! eg ve og sjaa,» skøv Laavikj’en Vetle-Ivar væk.

Nu kom der én til:

«Ka ska du her op i garen, din vetle smala-tju!»

Ivar Stapped hænderne skæmd i lommen og flytted sig lidt. Den anden kløv ogsaa op i vinduskarmen og keg. Saa gik han og Laavikj’en bort til de andre ved skjykkjevæggen.

«Nei,» sa de, «dei staar attmæ ’nanen so førr.» De hadde været bort i vinduet alt mange gange hver. —

Vetle-Ivar drog sig bort til vinduet igen; men han vilde ikke klyve op, forat de ikke skulde bli var ham, de andre. Han stod bare bortved og lydde paa godknægget og tyggingen.

— — Denne freden, som kom efterpaa! — — Ja, der bag stabburet, — slig som hesten sank ihop, og vildskaben og storknægget gav sig! — Taaleg og viljeløs fulgte den tilbage. —

Dette var underligt; — hvor kunde det ha sig? — Han blev svimmel ligesom, det var ikke tale om at forstaa det. —

Han gik sagte opover til dem bortved skjykkjevæggen. Et par hadde tat op smaastenene, de bar i lommen, og sad og spelte sig. Men resten laa og strakte sig i rispâset og glaapte op i luften. Ivar la sig ned paa kvisterne, han ogsaa, og saa bort imod dem.

«Ka æ da, han heite, han so fer’ her mæ hesten?» spurgte én.

«Bertel,» svarte en to—tre.

«Da æ ’kje den, so fôr her førra aare,» vidste Laavikj’en.

«Kor veit du da

«Skræppemanen sa da sjøl.»

«Ja, høirte du ’kje da, han fortalde te lensmanen?» kom en ny til og slutted med stenene. «Hin andre hadde statshesten drepe, fortalde han.»

«Nei-j!» brød én forundret ud.

«Jau hadde han so! — Hin hadde endaa re’e paa ’an øve ei bru, aa so hadde hesten spænt op aa hivd ’an te — lika luxt i fossen, so dei hadde ’kje set ’an meir.»

«Du seia da ’kje!» Det var Vetle-Brita.

«Eg høirte, han sa da, eg og,» vidned Laavikj’en og sokned ned i lommen efter de 5 manestenene; han vilde til at spele, han ogsaa.

«Aa ja, han saa no ut te noke taa kvart,» mente Vetle-Brita, «svart so han va aa galen i augena.» Hun stilled sig op med væggen for at se paa Laavikj’en spele stein.

«Aa ja du!» tog en liden i med følelse, han sad og tænkte og var endda ikke kommet til ro ovenpaa det, som var hændt.

«Han kjende vel paa seg, ka sku koma,» lo én ligegyldig og snudde sig i pâset. Det var Pera-Jon’en, han som vidste mest. De andre lo ogsaa; han skulde se, de forstod det ligesom han.

Det blev stille en stund.

«No Ska me jula Ivar’en,» vogned med ét Pera-Jon’en; han rørte paa sig, som han vilde op efter ham.

«Oi—joi,» sutred Ivar og rulled sig op av kvisterne.

Nu kom den ene efter den anden:

«Ve du ha deg heim!»

«Ka æ da, du ska?»

«Kor æ Huldraa no?»

«Aa jau — aa jau, fær du pisk, naar du kjeme heim.» Vetle-Brita knytted næven; hun vidste, at mor hans dængde titt. —

— «Men han lyt’ gjedna koma att, statshesten,» sa Pera-Jon’en, han vilde gerne komme ind paa hesten igen og være kar. Han la sig paa rygg med begge hænder under baghodet, saa huen blev skøvet frem ned paa næsen. De andre begyndte at lye efter og glemte Ivar, som la sig i pâset igen lidt længer borte.

«Kor daa?» spurgte én.

«Din tosk! — du skjyna daa da, veit eg; — da æ ’kje so aagt, da vette føl fysta gaangjaa.»

Nei, det skønte da alle. — Og saa snakked de videre om statshesten og Borken, som hadde faat sig «friar», som Pera-Jon’en kaldte det. Tilsidst tagde de alle og begyndte at spele stein. —

Vetle-Ivar laa og tænkte. — Saa den kendte det paa sig, hvad skulde komme! — — Det var nu ikke sagt, han Jon hadde ret; — men da statshesten stod og sparked og slængte luggen frem i øinene, da trodde Ivar ogsaa, at den ligesom vented paa noget. Hele hesten var ligesom en eneste vild vent.

Han tænkte op igen og op igen og saa den og Borken, slig de bar sig bagom stabburet. —

— Og saa skulde statshesten maatte komme att, mente Pera-Jon’en! —

Vetle-Ivar fik gaa ned igen til vinduet og glaape. —

Der stod de endda attved hverandre, hver i sin baas og godknægged og aad; det var som kendsfolk, som hadde truffes efter langt fravær.

Han slap sig ned igen fra vinduet og blev staaende stille en stund ved væggen.

— Han hadde aldrig set paa magen!

— — Aa, han skulde hat slig hug til at lure sig ind i stalden og pisket — og pisket — og pisket, begge to, men mest grahesten, — til blods, saa blodet rann ned over lænderne! —

Det klødde i fingrene, og han bed tænderne sammen.

— De styggabeistene! — at de skulde ha lov til at bære sig slig! —

Han kløv op og kviskred ind paa ruden:

«Du ska faa pisk, du ska pinedø faa pisk!» —

Saa slap han sig ned og blev staaende ved væggen med halvlukkede øine.

— — Han hadde alt en pisk, en svær én, og stod i stalden og peiste. Og grahesten gik paa toben, fordi det gjorde ondt, og sled sig og sprang ud, bort fra Borken, — og kom aldrig igen mer.

Det frøs gennem ham. —

— «No; ha du ’kje grave deg heimatt endaa?» skreg Vetle-Brita, hun blev var ham bort ved staldvæggen.

«Kor titt ska ein snakka te deg?» spurgte én.

«Men no ska han ne att; aa da snøggt og!» loved Pera-Jon’en.

Vetle-Ivar gled sutrende nedover tunet langs haktorngærdet, som skilte mellem lensmanden og sagføreren De andre strøg efter: «No ska me jaga ’n heim.» —

«Ja, aa høira, ka Huldraa seir!»

Det bar nedover med hujen og skrig. Ivar tog træskorne i haanden, hopped tætt i tætt og sprang og graat, over le’et, op paa stengarden og bortover mosehaugen. Av og til kom en sten smældende for at friske paa ham. —

Bort paa bøen mødte moren. De andre gemte sig bag olderkrattet, som stod paa begge sider veien ned til sjøs.

«Kor ha du vore?» sa hun.

Han svarte ikke, slap sig anpusten ned i mosen og for i træskorne.

Hun letted ham op efter lærredsforet i vesten og skøv ham fremfor sig bortover bøen og ind i det vesle kammerset, hun hadde til leiings. Han storylte av og til.

Ungerne kom frem fra krattet, over stengarden og vælted indover bøen.

«No ska me faa høira paa laat!» mente de; Vetle-Ivar var kar til at skrige, naar han fik pisk. —

Ivar drog sig ind paa bænken borte ved vinduet; han sad og tagde og pusted.

«Kor ha du vore, spyr eg?»

Ivar trak den venstre haanden op av lommen mod øiet.

«Va da dify, du ikje vilde eta te nôns, — slarv!»

«Opp i storegaren,» hixted han.

Hun tog tag i vesten igen og trak ham frem fra bænken bort i den ene krogen i kammerset, for paa hjælden der hadde hun riset liggende.

Nu storylte Vetle-Ivar i ét. Det var saa illt at faa pisk. — Det skar i ørene paa moren, og hun prøved at riste ham stil. Men det nytted ikke. Hun fik gøre det snøgt, saa det ikke hørtes for meget ned i osen og bort paa Neset; det gik saa titt paa, dette levnet, nu.

Hun løste lærredsbroken, mens han holdt igen, og tog ham over det venstre knæet. Men nu blev han saa fortærende sint, da han kendte sig bar. Og saa vidste han, at ungerne stod ude ved husnaaven og lydde; han forstod nok, de vilde følge med indover jordet. Han illskreg og sparked, men hun holdt, og riset suste tætt i tætt. Han gav sig til at dænge hende med knyttede næven bag paa laaret; av og til kløb han. Men tilsidst maatte han gi sig, og han skreg ikke længer saa stærkt. Han prøved bare at ta sig bag med den ene haand for at live mod riset; hun skøv den væk og pisked.

Han gled ned fra knæet; hun var ikke god til mer. Han blev liggende og graate ned paa gulvet.

«Æ da sovore, du tenkje te ta deg te, naar du vette vaxen? — staa op i storegaren og glaapa!» Hun graat i mælet.

«Ris op, seir eg!» Hun slog med bjerkeriset i haanden, saa det suste; ansigtet var blegt, og øinene stridstirred.

Vetle-Ivar reiste sig sagte; ringen var mørkere end ellers under øinene, som næsten var lukket, men midt paa kindet var en let-rød flæk. Pusten gik tungt. Det kendtes, som han skulde ha lauget sig, syntes han, da han begyndte at gaa. Og han tænkte ikke længer paa ungerne ude ved husnaaven.

«Ve du gaa slik, mæ brokjaa nere?» skreg hun. Han skønte, hun fik hug til at dænge ham mere nu, da hun saa, han reiste sig.

«Du kan berre voga deg!» trued hun.

Han lod, som han ikke hørte, og trak vegt i buxelinningen.

Det ægged hende, at han gjorde det saa rolig: «Din — din — din lausongje!» skar hun i. «Du likna paa far din, ger du. Ikje framfær i daaka elde nokeslag! — da einaste; han gjor’e, va deg; — men daa ska du tru, han va kar te ha seg onda, traven!»

Ivar rømte ud av kammerset og snørte hyssingen om buxelinningen. —

Ude ved husnaaven stod ungerne og vented.

«Va da gott te faa pisk?» spurgte Laavikj’en og lo stilt.

«Va da gott te faa pisk?» gæped Ivar efter ham; han gjorde underlæben saa lang, han kunde. Han var ør i hodet og tyktes, han næsten ikke kendte ungerne igen; han var blit saa uvørren og lige sæl med dem. Han for or træskorne, spratt og sprang bortover græsvolden; det var, som det brann under sokkelabben. Han hopped i, saa han kom siddende ned; de skulde se, han ikke var saar bag. Ungerne sprang efter ham.

«0i du, eg høirte alt ut, kor rise gjekk,» sa Vetle-Brita; hun sprang paa volden og hopped skiftevis paa én fod, opspilt og fyldt av det, som var hændt.

«Neigu livde ho ’kje rævaa, mor hans, den gaangjaa likavel,» forsikred Pera-Jon’en.

«Ja, faa sjaa deg bak daa!» skreg Laavikj’en, tog tag i buxen hans og dreied ham rundt efter den, saa Ivar var ved at falde.

«La meg vera!» sa Ivar og slog efter ham. Nu var der kommet graat i stemmen hans igen. Han sprang nedom huset og rundt op igen. De andre efter.

«Sjaa, om dar æ blo!» skreg de.

Vetle-Brita dansed i tunn i mosen og hudde hen i luften: «Vetle-Ivar ha faat pisk, — Vetle-Ivar ha faat pi—isk!» —

Moren kom ud i døren — hun hadde hørt — og fik tag i Laavikj’en. «Utangje!» skændte hun og gav en lusing og endda én. Saa slap hun ham.

«Aa du, din skjetongje!» Hun mente Vetle-Brita. «Berre eg fekk tak i deg, sku du faat pisk, du og!»

Laavikj’en sprang, og Vetle-Brita og de andre. De var rædde Huldraa, naar de var op ved husvæggen hendes.

«La han vera, so han æ, stakkars guten!» la hun til.

«Huldraa!» raabte de. «Huldraa!» Saa blev de borte bag olderen nede i osen. —

Vetle-Ivar fulgte langsomt efter ungerne; men han drog sig bort bag en olderstu, forat ingen dernede skulde se ham. Her stod han og sled av smaakvister, putted dem i munden og tygged barken av, den ene efter den anden, saa han blev rød i mundvigerne av sevjen. — —

— — Dette med statshesten og Borken var under1igt; han kunde ikke begribe det, — bare ligesom kende sig frem. —

Ungerne sad i klynge og sigted fjæresand mellem fingrene, mens de snakked sagte og grunded paa, om han Ivar var blit pisket til blods. Tilsidst tagde de helt stille, bare sigted sanden. Solen blinked og brann paa de smygende, smaa sjøer, som bar paa rygg op i fjæresanden snefjæld, som tindred stilt.

Men saa fik én øie paa Ivar i solskinnet attom olderen. «Oi, dar staar han aa lure att!» skreg han. De snudde sig, og Laavikj’en, som hadde faat lusingen, sprang op og hev en kvass sten ind i stuen, saa den skar barken av ungolderen.

«Ken æ du son te?» raabte han. De andre lo; derfor gentog han det.

De andre sprang ogsaa op, lo og hev sten. «Ken æ du son te, ken æ du son te?» skreg de.

Ivar snudde sig og gik opover bøen.

«La mor mi piska meg! — — jau vist!» haante de.

«Aa slik ei mor daa!» la han til, som hadde faat lusingen. De andre lo.

— Ja, tænkte Vetle-Ivar, hadde det endda været han far, ligesom naar de andre fik pisk!

Han blev staaende op ved husnaaven. Det skalv og frøs rykkevis over kroppen paa samme maade som oppe ved staldvæggen. — —

— — Der var hændt saameget ligesom idag! — —