Huldren (Kinck)/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Det var morgen en prækesøndag aaret efter. Et stykke ud paa vaaren var det alt, men før den tid, da moren pleied at dra paa sommersturen sin som budeie paa støilen længer ind i fjorden.

Vetle-Ivar kom ud paa helletrappen paa Neset, did Eli nu var flyttet, og stod et øieblik og saa paa kirkeskorne sine; det var første gang, han hadde dem paa. Han skulde i kirke idag, han og moren.

Aa, det var slig moro!

Han fulgte med øinene bortefter løvskoglien, hvor graa regnskodde laa tæt klint indtil; slig var det ogsaa paa fjældsiderne rundt om, saa fjorden og det nederste av landet laa som under et laakk.

Det var de sidste kirkebaadene, han saa stak stavnen frem for bærget nu; det var tungt at slide sig frem langs med land mod indblæsten. Sjø kom efter sjø, gled langs neset indover, langtøied sig og slængte skum fremover, tog det igen og slængte det videre, til en fuldlastet baad naadde i den; da maatte sjøen gi sig tilsidst, slig den blev hakket og slaat imod, saa den sprang i stykker og skvatt indover de blaa kisteklærne.

Der var ingenting, som klared at stanse. Her var liv overalt, liv som vilde avsted; alle var paa reis. Og han var med.

Aa, det var slig moro!

Han smaatonte, ganske stille, og saa paa skorne igen.

— Og saa fine, nye klær, som var blanke av perset endda — med kvitt fôr! — Han strøg bortover armen. Den var vaad alt, og glansen gik væk.

Ja, skodden trak sig længer og længer ned; nu var den lige ned i hustaget til gamlelensmanden bort paa haugen, og en og anden skoddedott kom indover bærget ud paa neset og seiled lige i stuevæggen til mor hans. Det var snart fuldt regnveir.

Han saa ind i gangen efter moren; hun hadde nok ikke faat kirkestakken paa endda.

«Eg gaar op i storeveien aa bia deg dar», sa han.

«Jaja», svarte moren. Det var nu søndag, saa han fik fare mere, som han vilde.

Han gik over den vesle elven og over jordet op stien til den krokete bygdeveien, hvor folk gled udover til kirken med langsomme og tunge steg.

Han stod en stund og vented. Saa saa han sig om; men endda var der ingen paa stien. — Nei, han vilde ikke bie mor sin; han vilde med i denne strømmen av folk i kisteklær og gaa alene; de skulde se, han kunde klare sig selv. Og mor hans vilde ikke si noget paa det heller; der var aldrig pisk om søndagen.

Han tog trøien av. Det regned nok lidt, og de andre gik med trøien paa; men det var ikke som verst heller. Vestefôret i ryggen var saa rosete og kvitt og fint; og det fik ikke folk se ellers. Og skulde han vente paa moren, var gerne de fleste gaat alt; nu gik der jo saa fuldt av folk.

Han fulgte udover, stapped begge hænder i lommen og lod trøien hænge ned fra den ene armen.

Aa, det var slig moro!

Lommerne var saa gode og store, og ikke hul i heller som i hverdagsbroken.

Han kom til at gaa side om side med gamle lensmanden. Han skotted bort paa ham. Nei, han saa ikke det kvite fôret i vesten; han gik nu støtt, som han sov, gamle lensmanden. —

— Og naar han gik, saa lyste det under skorne hans!

Han tog nogen lange steg fremmenfor lensmanden. Det var ingen moro at gaa jevnsides med ham.

— — For saalerne under var skrabet hvide. De andre saa nok, han hadde nye skor. —

Aa, slig moro det var!

Han hadde hug til at lægge paa sprang en stund. Men det gjorde de ikke, folk, naar de gik til kirken; da maatte de gaa stilt og pænt. Han bare smaatonte av og til. —

Ved den store stenen ude ved broen stansed han og tog trøien paa. Saa la han sig bagover mod stenen og saa ned; han var ikke god til at møde øinene paa alle disse, som strømmed udover.

Og det var det samme ogsaa; han vidste, de saa paa ham og lurte paa, hvad det kunde være for en kar, som sad paa stenen med ryggen til, i nye klær. Ja, han kendte, hvor folk snudde sig om, efter de var gaat forbi, og kviskred til hverandre.

Han le’ed lidt paa sig og fandt frem av lommen de ildrøde pulsvanterne, som moren hadde laget til ham. Saa skøv han trøieærmet op og trak dem paa, slig at de hang nedpaa haanden og lyste. — Bare han hadde hat et perlebælte nu om livet, ned paa maven lidt, saa det syntes, just som ungdommen! Men, det kunde han altid faa, naar han blev voxen.

Han gled med strømmen udover igjen, med lukkede øine.

Aa, det var slig moro! —

— — De trodde, det var en fremmedkar, en fin fremmedkar fra byen, som var paa snøggreis paa landsbygden og vilde i kirke for én gangs skyld. Han var av lige saa fint folk som gamle lensmanden og sagføreren op i storegaarden; det trodde de saavist, nogen av dem ialfald. —

Han gik udi bækken med skorne; de skulde bli blanke oppaa. Og saa var der vel kommet grus under dem ogsaa, saa de ikke lyste mer; saa kunde det ogsaa gaa bort. —

— — Kanske de undred sig paa, om det ikke var søn til præsten, ogsaa! —

Det ringed, saa det gav et rykk, og folk blev snøggere i stegene. Inde ved kirken snudde Vetle-Ivar sig for at se efter moren, men han saa hende ikke. Saa ringed det igen, for nu saa de præsten borti veien. Han sprang forbi flere; det maatte være for sent, siden det ringed nu igen; han forstod det ikke.

Paa trappen snudde han sig og saa efter moren endda en gang; men hun var ikke ind i veien.

Jaja, han gik ind for det, han klarte sig nok selv. Og det var lige moro for det!

I gangen stansed han og saa ind i kirken. Det kunde være moro hernede ogsaa; — bli her bare en stund og saa gaa ud i gangen igen og op trappen paa lemmen, for der var det morosomst.

Men op i trappen stod Laavikj’en og Pera-Jon’en og la sig udover rækværket.

«Kom her, Vetle-Ivar! kom her!» kviskred de.

Han likte ikke Pera-Jon’en, siden han løi paa ham inde i præstegaarden ifjor; og Laavikj’en hadde oftere smaaapes med ham. — Men, det var altid moro at ha følge paa lemmen og! Og saa saa de saa blide ud, som de saa gerne vilde ha ham med sig, — de var kanske glade i ham alligevel.

Han gled ud imod trængselen bort til trappen, smøg sig forbi flere unggutter og trak i pulsvanterne sine, saa de kom længer nedpaa haanden.

«Ha du nye sko paa deg idag?» spurgte Pera-Jon’en; de klamped jævnsides op trappen alle tre.

«Ja.» Han saa ned og var skæmd; skorne til baade Pera-Jon’en og Laavikj’en var ikke nye.

De satte sig fremst, borte ved orglet. Det var saa gildt at lye paa, naar det tog rigtig grovt i, saa det skalv i luften.

«Aa slike pulsvante, du!» Laavikj’en la sig over Pera-Jon’en for at ta i dem. «Ha mor di spøta dei?»

«A, dei æ ’kje fine!» slængte Pera-Jon’en ind, saa Vetle-Ivar ikke fik svare. Ivar saa ned og gemte hænderne med pulsvanterne i buxelommen.

«Sjaa dessa daa!» tog Pera-Jon’en det op igen, han trak trøieærmet op og stak pulsvanten bort til Laavikj’en; den var blaaletet. Saa synte han Ivar den.

«Nei, — daa æ Ivar sine finare!» sa Laavikj’en skraasikker.

Jon blev ivrig: «Æ dei da kanske?» lo han og stak den blaa pulsvanten borti ansigtet til Vetle-Ivar, som bare saa ned og ikke svarte.

«Da tykje no eg,» sa Laavikj’en.

«Nei!» for Jon sint op. «Huldraa kan ’kje laga pulsvante.» Han skøv Vetle-Ivar længer udpaa bænken, saa han fik mindre plads. «Ho kan mærkja smalen, kan ho,» kviskred han til Laavikj’en saa høit, at Ivar fik høre det.

Saa blev det stilt; og Pera-Jon’en trak trøieærmet nedover den blaa pulsvanten. —

Vetle-Ivar snudde sig rent væk. Dette var saa illt; ungerne kom med det støtt, naar de aptes med ham, at han var Søn til «Smala-Eli». — — Bare han var blit dernede i kirken og ikke fulgt dem! — men det gik vel ikke an at gaa nu, for præsten kom alt paa stolen.

Han folded hænderne og stod stille en stund. Saa begyndte han at be, da alle hadde hostet fra sig, saa han kunde faa komme til.

Vetle-Ivar folded hænderne ligesom han; og det gjorde Pera-Jon’en og Laavikj’en ogsaa. Alvorlig og Stille sad de og luded med hodet; være alvorlig og folde hænderne, det var at være andægtig, det, hadde mor til Vetle-Ivar sagt. Og det laut én være for al den del, naar præsten talte i kirken, om det var saa til et brudepar paa en virkedag.

Samme præsten var færdig og hænderne faldt fra hinanden, skøv Pera-Jon’en Vetle-Ivar længer ud paa bænken.

Saa stod de til evangeliet. Ivar strakte sig frem over rækværket og saa ned i kirken efter moren. — Aa, han hadde saa gerne været hos hende i steden! — Og nu, naar de gik, skulde vel Pera-Jon’en finde paa et eller andet fantestykke, i trængselen nede i døren, for der kunde ingen se det, — klybe ham bag eller kjete ham; — Han strakte sig fremover igen. Det var underligt, at moren ikke var at se; hun maatte da være kommet. — — Ja, for ellers blev han ifølge med Pera-Jon’en og Laavikj’en veien udover ogsaa alene.

Han saa løst bort over lemmen. De sad jo allesammen og tog imod prækenen, han hadde ikke lagt merke til det. Og præsten slog med næverne i stolen, saa det smaldt, og sa noget av og til.

Vetle-Ivar spratt op, da han satte sig. «Oi-j!» skreg han. Det hørtes udover lemmen; det var netop stilt i kirken, præsten tog sig en pust. Laavikj’en hosted i saa høit, han kunde.

«Ve du teia!» Pera-Jon’en kløb ham i armen av al magt og prøved at dra ham nedpaa bænken igen; men han vann ikke.

«Hoi-joih!» tog Ivar det op igen, med graat i angsten. «Pera-Jon’en stikke meg mæ naale mitt i Guds hus!»

Pera-Jon’en slap Ivar, og han og Laavikj’en flytted sig bort fra ham ind paa bænken. Teigland, skoleholderen, snudde sig om, der han stod bort ved orglet for at passe paa og slaa ungerne paa fingrene, naar de tog bort paa tasterne. Uden at si et ord kom han bort og lugged Vetle-Ivar. Saa stilled han sig rolig og mørk bortved orglet igen. Han hadde hørt kviskring hele præknen derborte fra bænken; det fik være slut nu. —

Vetle-Ivar blev kogende hed; alle paa lemmen sad og saa paa ham, kendte han. Han blev aldeles ør og sank ned paa bænken. Saa begyndte han at puste tungt, med stærke rykk ned i brystet; storgraaten vilde op; men han turde ikke, han klemte paa den, det han vann.

— — At han ikke hadde biet paa mor sin! —

Men han trodde nu ikke, præsten hadde hørt det, for han præked videre i det samme. —

Han lod huen gaa rundt i haanden og skulte bort paa Teigland. Næven hans laa paa orglet, den som netop hadde lugget ham, knyttet, og lurte just paa fingrene til smaajenterne, som sad bag ham; det var saa stygt at se den stygge haanden paa de fine tasterne, som de laa hidover lig tænderne i en kam, svarte og hvide jævnsides; det sken i dem, saa blanke var de. —

Laavikj’en og Pera-Jon’en flytted sig lidt efter lidt tilbage udover mod Ivar; han skulde nu ha det igen, for han hadde raabt navnet høit i kirken. — Ivar merked det ikke, der han lod huen gaa rundt efter pegefingeren. Han blev søvnig, og munden gapte. — —

Aa, han skulde være spelemand og spele! han skulde nok trykke paa tænderne længst borte, saa det skulde dure ganske ordentlig; og alle maatte synge med. Det skulde bli en anden laat, det; og folk nedi kirken skulde snu sig om og se op mod lemmen og riste paa hodet. «Dar æ nok ein anen kar daroppe no, en Teigland,» skulde de si. — —

I det samme napped Pera-Jon’en huen ud av haanden og leverte Laavikj’en den, forat Ivar ikke skulde naa den; han sad længer borte. Ivar la sig udover Pera-Jon’en. — —

Den nye kirkehuen, som mor hans hadde git to ort for hos handelsmanden paa Neset!

«Faa ’na att, — faa ’na att!» kviskred han alt i ét.

«Sit i ro mæ deg, gut!» skændte Pera-Jon’en og skøv ham væk. «Kan du ’kje sitja i ro, veit eg!» —

Men Vetle-Ivar vilde ikke gi sig, og Laavikj’en vilde levere huen; han var ræd, at Ivar skulde ta til at storgraate igen, han blev saa rød i kanten om øinene. Ivar kom med haanden for at ta imod.

«Nei daa!» kviskred Jon ivrig og slog den tilbage. Laavikj’en holdt ikke fast nok, saa han slap den. Den gjorde et kast paa sig paa rækværket, hvor salmebøgerne laa, og blev borte nede i kirken.

Ivar var ikke istand til at holde graaten tilbage, den brød frem som et Skrig. — — Den nye huen, som kosted to ort! — Kanske han aldrig fik den igen; folk kunde ta den med sig hjem! — Teigland kom.

«Nu æ du so go, du gaar ut!» sa han. Graaten stansed, han blev saa ræd. Teigland tog tag i øret, leied ham stilt op gangen mellem bænkerne og skøv ham ud. Saa lukked han døren til.

Vetle-Ivar gled nedover trappen og indover gangen. Døren ind til kirken stod paa gløtt. Han smatt ind og skøv sig fremover i trængselen forbi to-tre bænker, omtrent did, hvor huen kunde være kommet. En mand saa, han stod og keg indimellem bænkerademe, og langed den ud.

I det samme kendte han, at han var saa langt fremme paa gulvet. Det var, som han stod tjoret en stund, slig skæmdes han; han begreb ikke, hvorledes han hadde voget dette. —

— Det bar hjemover.

Nede paa Neset sad mor hans paa helletrappen i den gamle stakken. Saa hun hadde ikke været i kirke, hun altsaa!

«Kor vatt da taa deg?» spurgte hun. «Eg saag deg ’kje att op i veien, aa so vende eg; eg meinte, du va kanskje heima korser.» Hun var ikke sint, hun var bra med det om søndagen.

Han svarte ikke, men satte sig med ryggen mod hende paa nederste stentrin av trappen. Tilsidst kom graaten:

«Eg ve ’kje i kjyrkjaa meir; Pera-Jon’en æ so fæl.» —