Gudekvæde/Forerindring

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Da Draumkvædet og flere kjæmpeviser paa samme maal har vundet indgang hos vort folk og er blevne det kjære, saa synes det mig ret og godt at prøve, om vort folk mere end hidtil vil kunne tilegne sig Eddakvæderne, naar de, som Ivar Mortensson nu gjør, gjengives i et maal, som ligger nær ved det fra Draumkvædet kjendte, og naar de tillige ledsages af gode oplysninger.

Jeg har lært at kjende de fleste af Mortenssons gjengivelser af gudekvæderne i den gamle Edda, og jeg har glædet mig ved hos ham at finde poetisk syn og sans for disse digtes storhed og kraft, og ved at finde hans gjengivelser beaandede deraf.

Jeg ønsker derfor, at Mortenssons gjengivelse af Eddakvæderne maa finde stor udbredelse i vort folk.

16. okt. 1905.

Sophus Bugge.