Hopp til innhold

Fader vår

Fra Wikikilden
Opprydning: Denne siden trenger en opprydning for å oppnå en høyere standard. Du kan hjelpe Wikikilden med å forbedre den.


Fader vår

av Matteus og Lukas


Norske oversettelser av Bibelens Fader vår:

Gammelnorsk homiliebok (ca. 1200)[rediger]

Faðer var sa er er a himnum.
Verði nafn þitt hæilagt.
Til come riki þitt.
Værði vili þin sva a iarðu sem í himnum.
Brauð várt hit hælga gef þu oss í dag oc hværn dag.
Fyrigæf oss varar sakar, sva sem vér fyrgęfom varom sakun3utum.
Lat æigi hinn arga dioful læiða oss í pinsl með sér.
Fræls oss fra illu.

Waisenhusutgaven av 1744[rediger]

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen så og på jorden!
Gi oss i dag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket
og kraften og herligheten i evighet. Amen.

1930-utgave[rediger]

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
gi oss i dag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i all evighet. Amen.

Norsk Bibels 1988-utgave[rediger]

(NB88)

 

Det norske Bibelselskaps 2005-utgave[rediger]

(NO2005)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen

Tilbake til toppen av siden.